Saray Kovid-19 cezalarını affetmedi

Saray Hükumeti her türlü borca yapılandırma imkanı getirdi. Kovid-19 cezalarını kapsam dışı tuttu. Sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettiği ve maske takmadığı için kesilen 1 milyar liradan fazla para cezasını vatandaş ödemek zorunda kaldı.


Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına dair kayıtlar, vergi tarhiyatları, Gümrük Vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primleri ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları taksitlendirilecek.

OTOYOL VE KÖPRÜ BORÇLARI AFFEDİLDİ


Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Yine SGK prim borçları, gümrük cezaları da yeniden yapılandırılabilecek. Otoyol ve köprü cezaları da af kapsamında.

5 YILA KADAR TAKSİTLENDİRME

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

31 AĞUSTOS’A KADAR BAŞVURU ŞARTI

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan faydalanacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

HANGİ BORÇLAR İÇİN AF ÇIKARILDI?

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları af kapsamına alındı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları yapılandırılacak.

Her bir taşıt için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Yabancı Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanacak.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile Gümrük Vergisi çeşitli oranlarda yapılandırılacak.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ