Senaryo TMSF’nin; Naksan Holding’e ‘çökme’ planı adım adım uygulanmış

AKP rejimi tarafından uyduruk gerekçelerle gasp edilen Naksan Holding’e çökme planın adım adım uygulandığı ortaya çıktı. TMSF’nin kaleme aldığı senaryo, yine TMSF’nin koordinatörlüğünde iki şirket tarafından uygulamaya konuyor.
Tr724'ten Yusuf Dereli'nin haberine göre Nakıboğlu ailesinden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında planın nasıl adım adım uygulandığı, TMSF tarafından senaryoda rol alan ‘oyuncu’ şirketlere nasıl yol verildiği ayrıntılı olarak anlatılıyor. Açıklamanın sonunda, “1 Milyon TL sermaye ile kurulmuş olan şirkete, sektöründe lider, dünyanın sayılı plastik sektörü lideri olan Naksan Plastiğin verilmesi çökme ve talan projesidir. (İhaleyi ilk alan şirket) Yapı En Yapı’nın aslında gerçek alıcı olmadığı; gerek ihaleye katılım gerekse teklif şekilleri dikkatle irdelendiğinde açıktır.” deniliyor.

PİYASA DEĞERİNİN 8’DE BİRİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Piyasa değeri 800 milyon dolar civarında olan şirket, göz göre göre 100 milyon dolara şaibeli bir ihale sürecinin ardından yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu arada devlet, şirketin garantör olduğu 485 milyon Euro’luk borcu da üstleniyor. Yani sadece bu ‘çökme’den dolayı devlet 485 milyon Euro zarara uğratılıyor!


Nakıboğlu ailesinin basın açıklamasının tamamı şöyle:

1-) TMSF’DE ÇÖKME TALAN VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA EYLEMİ

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklama, Naksan Holdinge bağlı Naksan Plastiğe; çökme yağmalama ve devleti borç altına sokma skandalını ortaya çıkardı. TMSF Fon Kurulu Naksan Holding’e bağlı Naksan Plastiğin satışına onay vererek Rekabet Kurumu’nun iznini talep etmiştir. Rekabet Kurumu yaptığı açıklama ile Naksan plastiğin ABY Plastik adlı şirkete, satışına izin verdiğini açıkladı.

TMSF Naksan ailesi avukatlarının ısrarlı taleplerine rağmen alıcının adını gizlemiş, açıklamamış ve sadece teklif tutarını KDV dahil olarak açıklamıştı. 

Rekabet Kurumu’nun ABY Plastik adlı şirkete satışa izin verdiğini açıkladıktan sonra geriye dönük olarak yapılan tüm işlemler bir bütün olarak irdelendiğinde ortada TMSF, ihaleye teklif veren kişiler Çek Bankası’nın 485 milyon Euro alacağına Temlik alanlar birlikte hareket etmek suretiyle tamamen çökme, talan ve devleti soyma noktasında birlikte hareket ettikleri somut belgeler ile ortaya çıkmıştır.

Devleti zarara sokma, ihaleyi diledikleri kişiye diledikleri fiyatlara verme senaryosu 2021 yılı nisan ayı itibariyle başlamış ve 2022 yılı nisan ayı Rekabet Kurulu’nun izni ile tamamlanmış gibi görünmektedir. Ancak Naksan ailesi olarak gerek Türkiye’de gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesin’de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar direnerek yapacağımızı belirttikten sonra kamuoyununda bilmesi bakımından bu süreçte yaşanılanları açıklamayı uygun görmekteyiz.

2-) ÇEK BANKASI ALACAĞININ TEMLİK SÜRECİ VE BU TEMLİĞE TMSF’NİN ONAYI

2011 ve 2014 yılları arasında Naksan Holdinge bağlı ADULARYA Enerji Santrali’nin kurulması aşamasında Çek Bankası’ndan 485 milyon Euro kredi kullanılmış ve bu krediye Naksan Plastik garantör kefil olmuştur. Kredi sözleşmesine göre taraflar arasında çıkacak ihtilaflarda İngiltere Mahkeme’lerinin yetkili olduğu kabul edilmiştir.

Yıldızlar Holding 2021 yılı nisan ayında Çek Bankası ile görüşmeye başlayarak Çek Bankası’nın alacağını temlik almak için teklif vermiştir. Yapılan uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmış, Çek Bankası 485 milyon Euro olan alacağını yaklaşık 70 milyon Euro karşılığında Yıldızlar Holding’e devretmiş ve Yıldızlar Holding 485 milyon Euro alacaklı hale gelmiştir.

Yıldızlar Holding alacağın temliki öncesinde TMSF’ye müracaat ederek bu alacağı temlik etmek istediğini, bu noktada TMSF’nin izni ve onayı olup olmadığını sormuş TMSF alacağın temlikine 2021 yılı eylül ayında izin ve onay vermiştir.

TMSF, YILDIZLAR HOLDİNG’İN TEMLİK ALMASINA ‘ONAY’ VERİYOR

485 milyon Euro alacağı temlik alan Yıldızlar Holding TMSFye noter aracılığıyla ihtarname göndererek alacağın kendisine geçtiğini muhatabın kendisi olduğunu TMSF’ye bildirmiş TMSF bu noktada itiraz etmeyerek alacağı kabullenmiştir. Yukarıdaki hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu alacak konusunda İngiltere Mahkeme’lerinin yetkili olması karşısında Yıldızlar Holdingin Uluslararası Tahkime gitmesi durumunda 485 milyon Euro’luk bu alacağı ya TMSF dolayısı ile devlet ya da Naksan Plastiği alan şirket ödemek zorunda kalacaktır.

485 MİLYON EUROLUK BORCU DEVLET ÜSTLENİYOR!

Ancak TMSF ihale şartnamesinde Naksan Plastiği satın alan kişilere şirketi tüm borçlardan âri yani hiçbir alacaklının alacağı ile yükümlü olmadan devretmeyi kesin taahhüt ettiğinden dolayı bu borcu devlet karşılamak zorunda kalacaktır.

TMSF’nin yazılı olarak sunmuş olduğumuz belgeleri dikkate almadan 485 milyon Euro borcun devlet üzerinde kalacağını bilerek satışta ısrar etmesinin takdirini kamuoyuna sunmaktayız.

3-) 30 ARALIKTA ABY PLASTİK A.Ş.’NİN KURULMASI VE 22 ARALIK’TA YAPILACAĞI İLAN EDİLEN İHALENİN 4 OCAK TARİHİNE ERTELENMESİ

TMSF Resmî Gazete’de yayınlamış olduğu ilan ile Naksan Plastik A.Ş.’nin 22 Aralık 2021 tarihlerinde satılacağını ilan etmiştir. 22 Aralık günü nedenini o sırada anlamadığımız fakat sonradan ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile gördüğümüz bir şekilde satış 4 Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir.

Rekabet Kurumu’nun ABY Plastik A.Ş.’ye satışa izin verdiği açıklaması ile yapmış olduğumuz harici araştırmada satışın önceden hazırlanmış bir senaryo olduğu, bu senaryoda TMSF’nin yönetici başrolde bulunduğu teklif veren şirketlerin ise kendi aralarında anlaşarak hareket ettikleri ortaya çıkmıştır.

JET HIZIYLA ŞİRKET KURULUYOR

22 Aralık 2021’de ihalenin gerekçe gösterilmeksizin ertelenmesi sonrası 30 Aralık 2021 tarihinde ABY Plastik adında bir şirket kurulmuştur. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde kuruluşu hakkında ilana baktığımızda sermayesinin 1 Milyon TL olduğu, Lütfi Atakan ABAY adında tek kişinin kurmuş olduğu ve başkaca bir ortağının olmadığı ilan edilmiştir.

30 Aralıkta kurulan bu şirket her nasılsa 200 Milyon TL civarında bir teminatı toparlayarak 4 Ocak 2022’deki ihaleye katılmış ve 1 Milyar 180 Milyon teklif vermiştir. 4 Ocak 2022’deki ihaleye bir başka şirket Yapı En Yapı 1 Milyar 245 Milyon teklif vermiş her nasılsa bu ihaleye şirket sahipleri yöneticileri girmemiş sıradan bir muhasebeciye vekâlet vermek suretiyle ihaleye teklif vermiştir.

NAKSAN AVUKATLARININ İHALEYİ KATILMASINA İZİN VERİLMİYOR

Naksan ailesi avukatları, ihalede 3 gün önce ihaleye izleyici olarak katılma hususunda yazılı dilekçe vermiş, ihale gün ve saatinde orada olmalarına rağmen ihaleye izleyici olarak bulunmalarına izin verilmemiştir.

4-) TMSF FON KURULU İHALEDE İLK TEKLİFİ 1 MİLYAR 480 MİLYON TL OLDUĞUNU AÇIKLAYARAK KAMUOYUNDA YANILTICI ALGI YARATMASI

İhaleden 15 gün sonra Fon Kurulu yapmış olduğu açıklamada 1 Milyar 245 Milyon TL teklifin düşük olduğunu belirterek yeniden pazarlık usulü ile ihaleye devam edileceğini açıklamıştır. Açık arttırmaya yine Yapı En Yapı Firma yetkilileri katılmamış, muhasebecisini göndermiş, ABY Plastik ise şirketin tek sahibi ve kardeşleri ile birlikte açık arttırmaya katılmıştır.

Açık arttırmada ABY Plastik 1 Milyar 250 Milyon TL teklif etmiştir. Hem 4 Ocak hem de sonrasında yapılan açık arttırma ihalesi TMSF binasında bulunan avukatlarımızın ilettiğine göre sadece 5 dakika sürmüştür. TMSF bu defa algı yaratmak adına ihale bedelini KDV dahil 1 Milyar 476 Milyon teklif verildiği şeklinde açıklamıştır.

İKİ TEKLİF ARASINDA SADECE 5 MİLYON TL FARK VAR!

TMSF’nin bugüne kadar ki tüm uygulamalarına ve açıklamalarına aykırı olacak şekilde teklifin KDV dahil şeklinde açık kalması bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışması açıklamanın yapıldığı gün itibariyle TMSF’nin niyetini amacını ortaya koymuştur.

Zira sanki ilk teklifte çok yüksek bir miktar teklif edildiği şeklinde bir intiba oluşturarak senaryoyu güçlendirmeyi çalışmıştır. Aslında 4 Ocak’ta Yapı En Yapı tarafından verilen ilk teklif KDV dahil 1 Milyar 470 Milyon olup ABY A.Ş. tarafından verilen teklif ise 1 Milyar 476 milyondur. İki teklif arasında aslında 5 Milyon, KDV eklenince sadece 6 Milyon TL fark bulunmaktadır.

KDV dahil 1 Milyar 470 Milyon TL teklifi yeterli görmeyen TMSF, sonra 1 Milyar 476 Milyon Yani sadece KDV dahil 6 milyon TL arttırımı yeterli görerek Fon Kurulu olarak onay vermiştir. Alıcı şirketin 1 Milyon TL sermaye ile ihaleden sadece 4 gün önce kurulması, sektörde bir geçmişi ya da tecrübesi olmamasına rağmen TMSF Fon Kurulu’nun onay, Rekabet Kurumu’nun ise izin vermesi takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

5-) SEKTÖRDE HİÇBİR GEÇMİŞİ VE TECRÜBESİ OLMAYAN ŞİRKETE DÜNYANIN SAYILI PLASTİK SEKTÖRÜN LİDERİ BİR VARLIĞIN DEVREDİLMESİ SENARYOSU

1 Milyon TL sermaye ile kurulmuş olan bu şirkete, sektöründe lider, dünyanın sayılı plastik sektörü lideri olan Naksan Plastiğin verilmesi çökme ve talan projesidir. Çünkü ABAY şirketler grubu, sermayesi ve diğer yönleri ile güçlü bir şirketler grubudur. Grup güçlü şirketlerini ihaleye sokmayarak 1 Milyon TL sermayeli bir şirket kurarak ileride kendisi aleyhine açılacak davalarda sorumlu olmayacak ya da riski bulunmayacaktır.

Yapı En Yapı’nın aslında gerçek alıcı olmadığı; gerek ihaleye katılım gerekse teklif şekilleri dikkatle irdelendiğinde açıktır. Tüm bu somut gerçeklerde yola çıkarak şöyle bi sonucu varmaktayız; TMSF önce 485 Milyon Euro temlik işlemine izin ve onay vererek bu alacağın devlet üzerinde kalmasına imkân verecek zemini hazırlamış ve onaylamıştır. 2021 yılı eylül ayından bu temliğin tamamlanmasıyla birlikte Naksan Plastiğin satış hazırlıkları başlamış 22 Aralık 2021 de satış günü verilmiştir.

TMSF, SENARYOYU YAZIP OYNUYOR

TMSF arka planda yapmış olduğu çalışmalar ve yetkililerin alıcılar ile yaptığı iş birliği çerçevesinde asıl alıcı olarak ABY Plastik ile anlaşılmıştır. Fakat kamuoyunda durumun anlaşılmaması için yazılan senaryoya göre iki şirket ihaleye girecek asıl almak isteyen daha düşük bir teklif verecektir. Sonrasından Fon Kurumu tarafları pazarlığa çağıracak asıl alıcı teklifini o zaman verecek ve Fon Kurulu bu teklifi onaylayacaktır. Amaç ihalenin şeklen şeffaf, usulüne uygun yapıldığını göstermektir. Oysa tüm veriler ve edindiğimiz bilgiler ihaleye avukatlarımızın katılmasının engellenmesi karşında bir çökme planlanıp adım adım uygulandığını göstermektedir.

1 Milyon sermayeli olan ve tek kişinin sahibi olduğu bir şirkete 1 Milyar 476 Milyon TL’lik ihalenin yukarıda ifade ettiğimiz üzere verilmiş olmasını kamuoyunun bilgi ve takdirine bırakıyoruz.

5-) NAKSAN AİLESİNE YAPILAN HUKUKA AYKIRI UYGULAMALARA KARŞI HAKLI MÜCADELEMİZ

Ancak Nakıboğlu ailesi olarak, yüzyıla yakın geçmişi olan tüm mal varlığını alın teriyle çalışarak doğru ve yerinde yatırımlar yapmak suretiyle kazandığımız açıktır. Devletin tüm malvarlıklarımız ve şirketlerimiz ile ilgili yapmış olduğu araştırmada hukuka aykırı bir durumun olmadığı da ortadadır.

Naksan Plastik A.Ş.’ de çalışan sayısı 2000 kişi, Holding bünyemizde çalışan kişi sayısı ise 7.000 kişidir. Bunula beraber Naksan Plastikin A.Ş’nin yaklaşık değeri 800 milyon dolar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda; Naksan Plastik A.Ş’nin gerçek değerinin neredeyse 10 katından daha az bir fiyata, usulsüz ve hukuka aykırı bir şekilde satışı gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle gerek adli merciler gerekse Anayasa Mahkemesi’nde ve buradan da sonuç almadığımız takdirde Uluslararası Mahkeme’lerde haklarımızı hukuken savaşarak ve sonuna kadar savunacağımızı bundan asla geri adım atmayacağımızı yapılan hukuka aykırı işlemler ve yapanlar hakkında gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağımızı özellikle altını çizerek belirtmek isteriz.

Rekabet Kurumu’nun alıcı şirketin adının açıkladıktan sonra yapmış olduğumuz araştırma sonucunda alıcı şirket ihaleye ilk ihalede en yüksek teklifi veren şirket ve TMSF yetkililerin birlikte hareket etmek suretiyle ve bir senaryo çerçevesinde suç işledikleri eylemlerinin suç örgütü kurmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmak olduğunu tespit ettikten sonra İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu da ayrıca kamuoyu bilgisine sunuyoruz.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ