Erdoğan'ın tarihi rekabetin yokedilmesine dayanır

Son referandumda rekabet ortamının yokedilmesinde zirveye çıkıldı ama tarihe baktığımızda yükselişinin sırrı burada.
İsmail S. Gülümser

Rekabet ortamı yokedilerek kurulan iktidar

İktidar partisi üst yönetimi serbest rekabet ortamında kaybedeceği korkusunu hiç üzerinden atamadı, bu yüzden her alanda suç kapsamında hileli yollar kullanıp rekabet ortamını bozdu, birçok hak gasp etti.

 
1989 yılında iktidarı doğuran Refah Partisi adına Beyoğlu belediye başkanlığı yarışına girildi. Refah’ın itibarı kullanılarak alınan %23’lük oya rağmen seçim kaybedildi.
 
1994’te Belediyecilikte başarısız CHP, Özal’dan sonra etkisiz ANAP’ın olduğu silik iktidar muhalefet ortamında, Refah Partisi’nin itibarıyla alınan %25 gibi çok küçük bir oyla %2-3’lük oy farkıyla İstanbul Belediyesi kazanıldı.
 
Bundan sonra serbest rekabeti bozup rakipleri saf dışı edecek gayrı ahlaki hileli yollarla her şey gasp edildi.
 
2001’de partisinden habersiz kendi gizli hesaplarına aktardıkları İstanbul Belediyesi paralarıyla yeni parti kuruldu, parti arkadaşları hileyle saf dışı edilerek yıllarca emek verilen oy potansiyeli ve itibarı gasp edildi.
 
2002’de belediye kaynaklarından haksız yolla aktarılan para gücüyle, ANAP-DYP-MHP’nin yapamadığı büyüklükte seçim kampanyasıyla ve yine zayıflamış rakipleri sayesinde rekabet ortamıbile olmadan meclis çoğunluğu seçim barajı sayesinde alındı.
 
2004’ten sonra devlet imkânlarıyla dağıtılan kömür vb yardımlar parti yardımı gibi gösterildi, halk yardımların kesilmesiyle korkutuldu, devlet imkânıyla rekabet ortamı bozuldu yerel yönetimlerin çoğu hileyle gasp edildi.
 
2007’den itibaren devlet ihalelerinden haksız yola kazanılan servetle basın gücü ele geçirildi, şantaj kasetleriyle bombalama olaylarıyla muhalefet parti yöneticileri itibarsızlaştırıldı, haksız rekabetle Meclis gaspı sürdürüldü.
 
2014’te yüksek öğretim mezuniyet şartı hileyle aşıldı, muhalefetin basını kullanması engellenerek,  devletin tüm kadro ve kaynakları kullanılarak rekabet ortamı bozuldu ve Cumhurbaşkanlığı makamı hileyle gasp edildi.
 
2017’de kurgu darbe ve OHAL’le dikta rejimi kuruldu, muhalif basın susturuldu, gazeteci parti ve STK yöneticileri tutuklandı, serbest rekabet yok edildi, hile karıştırılan anayasa oylamasıyla tüm ülke yönetimi gasp edildi.
 
2016-17’de OHAL’le çıkarılan keyfi KHK’larla istediğini delilsiz darbeye destekle suçlayıp hiç emek sarf etmeden istedikleri iş yerleri-üniversiteler-okullar-öğrenci yurtları ve hastanelerin tüm mal varlıkları gasp edildi.
 
2016-17’de KHK’larla anayasanın güvence altına aldığı işkence yasağı-mülkiyet-adil yargılanma-savunma-yaşama-basın-haberleşme-seyahat-düşünce hakları ve tüm kişisel özgürlükleri OHAL hilesiyle gasp edildi  
 
PARTİLİ GENÇLİK YETİŞTİRMEK İÇİN EĞİTİMDE İŞLENEN SUÇLAR ve GASPLAR
 
İktidar partisi tarafından eğitim adına yapılan her düzenlemede de bireysel hak ve özgürlüklerin alanı daraltıldı art niyet sıkıştırılmış hileli yollarla eğitim partililere aktarıldı eğitim sistemi gasp edildi,
 
2002’den itibaren eğitimde farklı zamanlarda 1067 üst düzey yönetici, 1041 il yöneticisi, 267 TTK uzmanı alınması gibi personelle ilgili yapılan art niyetli düzenlemelerle eğitimde bakanlık ve il teşkilatları gasp edildi.
 
2006’dan sonra 15.000 den fazla okul yöneticisi aşamalı olarak görevden alınıp yerine vekâleten partililerin atanmasıyla Okul yönetimleri hileli yollarla partililerce gasp edildi.
 
2011’de MEB teşkilat kanununda yapılan art niyetli düzenlemelerle usulsüz yöntemlerle görevden alınanların mahkemelerle geri dönmesi engellendi kanun çıkarma gücü kullanılarak bakanlık kadroları gasp edildi
 
2013’de 6 yıl kıdem şartıyla il teşkilatları, 2014’te 4 yıl ve mülakat şartıyla okul müdürlerinden 10.000’i aşkın kadro tasfiye edildi ve yerine partiler atanarak il teşkilatları ve okul yönetimleri gaspı artarak sürdürüldü.
 
2016’dan öğretmen alımlarına mülakat şartı getirilerek iktidardan referans getirmeyenlere öğretmenlik yolu da kapatıldı, ülkede eğitim fakültesi mezunlarının öğretmenlik hakkı mülakatla gasp edildi.
 
2012’de 12 yıllık zorunlu eğitimin 4+4+4 ile şeklinde ayrılarak 8 yıllık kesintisiz eğitime son verildi, bu arada 2 binden fazla okul binası İHL’lere verilerek partili gençlik yetiştirmek için ilkokul ve lise binaları gasp edildi
 
2013’te TEOG sınavında tercih etmedikleri halde bazı öğrenciler İHL’ye yerleştirilerek, sınavı kazanamayanlara lise dengi tek okul tipi İHL dayatılarak halkın çocuklarını diledikleri yerde okutma hakkı hileyle gasp edildi
 
2014’te dershanelerin dönüşümü düzenlemesinden bazı dershanelerin yararlanması engellendi, sonra bunlar OHAL’le kapatıldı, eğitimcilerin devlet hizmetinde eşit yaralanma hakkı, mülkiyet hakkı gasp edildi   
 
2016’da hileli mevzuat oyunlarıyla ülkenin en gözde okulları proje okuluna dönüştürülerek, mevcut okul yönetici ve çalışanları görevden alındı, yerine partililer atanarak 150 gözde okul yönetimi gasp edildi.
 
2016-17’da çıkarılan KHK’lar ile farklı dünya görüşünden 7 bine yakın akademisyen delilsiz biçimde üniversitelerden atıldı,  rektörlük seçimleri kaldırıldı, hile ile tüm üniversite yönetimleri ve kadro alma gücü gasp edildi
 
2016-17’de ülkenin en başarılı özel okulları önce eşitlik ilkesine aykırı eğitim desteği kesintileri ile mağdur edildi sonra OHAL’le delilsiz kapatıldı. Eğitimcilerin teşebbüs hürriyeti ve mülkiyet hakkı hileyle gasp edildi
 
2016-17’de çıkarılan KHK’lar ile 15 vakıf üniversitesi, 2 bin civarı eğitim kurumu gerekçe göstermeden kapatıldı devlet gücüyle mal varlıklarına el konuldu, eğitim-çalışma- mülkiyet hak ve hürriyetleri gasp edildi 
 
2002 den itibaren eğitimi ele geçirmek için yapılan planlı faaliyetlerle iktidar partisi, ülkenin en başarılı okullarını, üniversitelerini ve çalışanların mesleklerini sürdürme hakkını hileli yollarla gasp etti. 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ