Devlette KHK kaosu

OHAL Komisyonu’na iade talebiyle başvuracak vatandaşlar haklı bulunsalar bile eski işlerine değil, farklı kurumlara ‘iade’ edilecekler.
OHAL KHK’leri ile OHAL’in nedenleri ve süreleri ile sınırlı olmayan 256 yasada 785 maddelik genel nitelikli düzenleme yapıldı. Yüzde 27’si yargıdan, yüzde 18.5’i Mülkiye’den, yüzde 8.84’ü Emniyet teşkilatından olmak üzere kamu kesiminin yüzde 3.23’ü ihraç edildi. İhraç edilenlerin ‘haksızlık’ başvuruları karşısında ‘adalet dağıtması’ için kurulan OHAL Komisyonu ise memurun iadesine karar verse bile ihraç edildiği kurumdan başka bir kuruma atayacak.

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in derlediği rakamlara göre 1 yıllık OHAL döneminde, ayda ortalama iki adet KHK yayımlandı. KHK’ler üzerinden 256 yasada 785 maddelik yeni düzenleme yapıldı.

Esen’in çalışmasına göre, KHK ihraçları en çok yargı alanında tahribata yol açtı. 15 bin 899 yargı mensubunun yaklaşık yüzde 27’si ihraç edildi. İkinci sırada ise Mülkiye geldi. Mülki idare amirlerinin yüzde 18.5’i KHK’lerle ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarının ise yüzde 8.84’ü teşkilattan çıkarıldı. Öğretim elemanlarının yüzde 4.3’ü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim öğretim hizmetlerinde çalışanların yüzde 3.6’sı kamudan uzaklaştırıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da dahil TSK mensuplarının yüzde 4’ü ordudan atıldı. Din hizmetleri veren kamu görevlilerinin yüzde 2.5’i, sağlık hizmeti veren memurların da yüzde 1.8’i ihraç edildi. Mahalli idarelerin de yüzde 8.5’i belediyelerden çıkarıldı. Toplamda, Mayıs 2016 verilerine göre, 3 milyon 390 bin 738 kamu görevlisinin yüzde 3.23’ü ihraç edildi.


OHAL Komisyonu, hakkında ihracına karar verilen memurun görevine iade edilmesine karar verirse, kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’na bildirecek. Ancak Başkanlık, iadesine karar verilen memuru, eski kurumuna iade etmeyecek. Bunun için komisyonun kuruluş KHK’sinde “Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak on beş gün içinde yapılır” hükmü yer aldı.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ