"Darbe girişimi sonrası OHAL gerektirecek koşullar yoktu"

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece bastırılan darbe girişimi, beş gün sonra ilan edilen OHAL ve yaşananlarla bağlantısı kuşkulu düzenlemeler...
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in birinci yılını doldurdumasının ardından Siyaset bilimci Doç. Dr. Galip Yalman ile 12 Eylül’ü de avukat olarak yaşayan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan  kanun hükmünde kararnameleri (KHK) değerlendirdi.

 "Darbe girişiminin ardından OHAL gerekli miydi?" sorusuna Sarıhan, "Yapılması gereken, yakalanmış olan eylemciler ve arkalarındaki güçlere ilişkin olarak etkin bir adli sürecin işletilerek, sorumluların cezalandırılması sürecine başlamak olmalıydı" diyerek "Devletin, bu olay karşısında Anayasa’nın 119, 120. ve 122. maddelerinde tanımlanan olağanüstü yönetim biçimlerine yönelmesini gerektirecek koşullar söz konusu değildi" dedi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ