SİYASET
"Tek adamlık Allah'a şirk koşmaktır" "Tek adamlık Allah'a şirk koşmaktır" "Hz. Muhammed ve inandığımız tüm peygamberler bu anlayışa karşıydı. Teklik Allah’a mahsustur."