Babacan’ın parti programı: KHK’lar tüm sonuçlarıyla kaldırılacak

Ali Babacan'ın bugün ilan edeceği Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) programında Kürt sorunu için çok önemli bir başlık var. Parti programında ana dilde eğitim yer alıyor.

Ali Babacan, genel başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) açılışını duyurmak üzere beraberindeki kurucularla birlikte Ankara Bilkent Oteli’ne geldi. Güvenlik ve Koronavirüs riskine karşı sağlık önlemlerinin alındığı toplantı biraz sonra başlayacak.
İlk gelen bilgiler arasında partinin sürpriz çıkışlar yapacağı kulislere yansıdı. Ali Babacan’ın bugün ilan edeceği Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) programında Kürt sorunu için çok önemli bir başlık var. Parti programında ana dilde eğitim yer alıyor.

Parti programında ana dil vurgusu iki yerde geçiyor. Biri ‘Eğitim ve Öğretim’ başlığı altında diğeri de ‘Temel Haklar ve Özgürlükler’ bölümünde yer alıyor.ALEVİLİK VURGUSU

Parti programında Alevi vatandaşlara yönelik vaatler de öne çıkıyor. Programda, “vatandaşlarımızın inanç kültür ve referans ekseninde, hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacak, ötekileştirme hissi doğuracak uygulamaları ortadan kaldıracağız. Bu bağlamda Alevi vatandaşlarımızın başta Cem Evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü kavuşturulması için gerekli adımları atacağız.” ifadelerine yer veriliyor.İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE KARŞI ÖNLEMLER

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin öne çıkardığı başka bir başlık da işkence ile ilgili. Programda şu ifadeler kullanılıyor: “Partimiz, şiddet, sömürü ve ırkçılığı reddeder. Ülkemizde hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı ve onur kırıcı davranışa uğramasına asla izin vermeyeceğiz. Gözaltındaki kişileri kötü muameleden koruyacak güvenceleri acilen geliştireceğiz… Cezalarin, insan onuruna yakışır şartlarda ve yeni sorunlara neden olmayacak şekilde infaz edilmesi ve infaz süresince tutuklu ya da hükümlüye verilecek olan disiplin cezalarından ailelerinin ve yakınlarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli mekanizmaları kuracağız… Halkımızın doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesinde, eleştirilerden ve farklı görüşlerden haberdar olmasına hizmet etmesi gereken medya çeşitli sindirme, müdahale ve baskılar nedeniyle görevini özgürce yerine getirememektedir”

Diğer öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Gazetecilere sarı basın kartının verilmesinin sektördeki temsilcilerden oluşan kurula verileceği belirtilerek “Gazetecilere karşı açılan çok sayıda davanın gerekçesini oluşturan ceza mevzuatındaki hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatları çerçevesinde basın özgürlüğünü esas alarak gözden geçireceğiz” denildi.

KHK’LAR KALKACAK

“Olağanüstü Hal Kararnameleri’yle temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların, hakkın özüne dokunamayacağı esasını benimseyeceğiz. Bu kararnamelerin yargısal denetime açılmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re’sen incelenmesini sağlayacağız. OHAL’in sona ermesi halinde, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını temin edeceğiz

“Başarılı demokratik ülkeler ile Türkiye’nin hükümet sistemleri konusundaki deneyimleri birlikte dikkate alındığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için doğru bir tercih olmadığına inanıyoruz

Cumhurbaşkanının ağırlıklı olarak temsili yetkilere sahip olduğu, tarafsızlığıyla bütünleştirici ve güven verici işlevinin bulunduğu, güçlü parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Öngördüğümüz parlementer sistemin gereği olarak, Kanun Hükmünde Kararname gibi TBMM’nin yaşama yetkisinin devri anlamına gelen uygulamalara son vereceğiz”AA VE TRT

“Anadolu Ajansı ve TRT’yi, halkın doğru, tarafsız ve bağımsız haber almasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız. ”

Devamı geliyor…
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ