AYM, 'Barış Akademisyenleri' için 'hak ihlali' kararı verdi

Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici oldu.
t24'ün haberine göre; Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen, haklarında disiplin cezaları verilen, “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılarak hapse mahkûm edilen ve bir bölümü cezaevine konulan akademisyenlerin bireysel başvurusunu karara bağladı.  AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda  'hak ihlali' kararı verdi. Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici oldu.  Emsal niteliğindeki karar, diğer başvurular için de uygulanacak. 
AYM'ye 10 akademisyen başvurmuştu

Kısa süre önce cezaevinden çıkan Füsun Üstel ile İbrahim Garip, Yasemin Gülsüm Acar, Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz, Melda Tunçay, İzzeddin Önder, Canan Özbey, Nazlı Ökten Gülsoy ve Zübeyde Gaye Çankaya Eksen, Ece Öztan "terör örgütü propagandası" yapma suçundan hapse mahkum edildi. Akademisyenler, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, bugün birleştirilen başvuruyu görüştü.


Tazminat ve yeniden yargılama

AYM, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine ve başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

Beraat ve dönüş yolu

Karara göre, yerel mahkemelerin yeniden yargılama yaparak beraat kararı vermesi gerekiyor. OHAL Komisyonu, henüz ihraç edilen akademisyen başvurularını karara bağlamadı. Ancak AYM kararını dikkate almak zorunda. Komisyon, buna rağmen aksi kararlar verebiliyor. Ancak bu durumda Danıştaya başvuru hakkı doğacak. AYM kararı Danıştay için bağlayıcı. Buna rağmen ihraç kararları kalkmazsa, bu konu da ayrıca AYM önüne gelecek.

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Oylama şekli ve karar nisabı” başlığını taşıyan 65. Maddesi, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararının geçerli olacağını hükme bağlıyor. Söz konusu madde şöyle:

MADDE 65- (1) Genel Kurul ve bölümler kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.
(2) Anayasa değişikliklerinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu aranır.
(3) Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ