Ali Babacan: “Korku siyaseti hepimizi yordu. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin programını açıkladı. “Korku siyaseti hepimizi yordu. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz” dedi
DEVA partisinin programını 2001’de AKP’nin kurulduğu Ankara Bilkent Otel’de açıklayan Ali Babacan, ifade özgürlüğü mesajı verdi. Babacan, “Sosyal medyanın gençlerin en güçlü kendini ifade etme mecrası olduğunu dikkate alarak, bu alanda ifade özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Gençlerimiz korkmadan Tweet atabilecek, like’layabilecek” dedi.


Parlamenter sistem mesajı veren Babacan, “Türkiye Büyük Millet Meclisini, millet iradesinin en yüksek oranda temsil edildiği, siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ hâline getireceğiz” dedi.

Parti programında kuvvetler ayrılığı, parlamenter sistem vurgusu ile Kürt sorununa çözüm önerileri dikkat çekiyor.

Babacan’ın konuşmasından önce İstiklal Marşı okundu, daha Demokrasi ve Atılım Partisinin tanımı ile ilgili video yayınladı. DEVA Partisinin sloganı “Biz hazırız” olarak belirlendi. Tanıtım programına davetliler davul-zurnayla karşılandı. Partinin kurucu üyeleri Ali Babacan’la birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ali Babacan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ADALET YARALI, DEMOKRASİMİZ ZAYIF

“Hepimizi gönlü biraz buruk. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreklerimizi dağlıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, her şeyi elinden alındı ama sabretti. Artık geldik buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz.

Ülkemizde hukuk sürekli örseleniyor, adalet yaralı, demokrasimiz zayıf. Halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Keşke ülkede şartlar biraz daha normal olsaydı ve bize destek veren arkadaşlarımızın hepsi açıkça burada olsaydı. Gönüller bizimle beraber, onu biliyoruz.

KORKU SİYASETİ HEPİMİZİ YORDU ARTIK

İnsan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüğümüzün kısıtlanması ızdırap yaratıyor. Ayrıştırcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor. Korku siyaseti hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işini kaybetme korkusuyla yaşıyor.

Yatırımcımız, sanayicimiz önünü göremiyor, var olma mücadelesi veriyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak hâlâ önümüzde. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyalleri veriyor.

ARTIK DEVA ZAMANI DİYORUZ

Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Herşey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz.

Tüzük ve programımızı çok geniş katılımla, istişare ve ortak akılla hazırladık. Bu kadar geniş bir katılımla bir siyasi parti programı hazırlanması bir ilk…Keşke ülkede şartlar biraz daha normal olsaydı da, tüm ülkemizin genelinde bizleri aydınlatan, katkı veren arkadaşlarımızın hepsi burada olsaydı. Ama biz onları anlıyoruz. Bugünler de geçer inşallah.

BU SİYASET ANLAYIŞIYLA TÜRKİYE DEVAM EDEMEZ

Değişim ve yenilenme talebine kulak verdik. Kendini yenileyemeyen, halkımızın ihtiyaçlarına duyarsız kalmış bir siyaset anlayışıyla Türkiye’nin devam etmesi mümkün değildir. Vakit yenilenme vaktidir. Türkiyemizin devası buradadır. Bizim için siyaset nedir? Dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hakim değer olmasıdır. Herkesin insan onuruna yakışır şekilde yaşaması demektir. Tek bir vatandaşımızın bile kendisini dışlanmış hissetmemesidir. İnsan varsa devlet vardır anlayışıdır. Bizim için siyaset, başta kadınlar olmak üzere, tüm insanların özgürlüğü, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasıdır. Sosyal adaletin temin edilmesi, kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Bizim için siyaset çok çalışmaktır, dosdoğru çalışmaktır.Deva Partisinin kurucular kurulu

DİNİ, SİYASİ PROPAGANDA ARACI HALİNE GETİRMEYECEĞİZ

Siyasetin toplumumuzu beka söylemiyle sindirmesine itiraz ediyoruz. Siyaset bir mutabakat oluşturma sanatıdır. Siyaseti kutuplaştırma, germe, ötekileştirme alanı haline getirmek bizim siyasi lugatımızda yoktur. Farklı fikir, inanç ve anlayışları bir zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Günlük kutsallarımızı siyasete malzeme etmeyeceğiz. Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamaycak kadar büyük bir ülkedir. Her koşulda hakikati savunacak kadrolarımızla hareket edeceğiz.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

devapartisi.org ve demokrasiveatılımpartisi.org resmi web sitemizin adresleri. En öncelik hedefimiz insan hakları, yargı bağımsızlığını, inanç özgürlüğünü sağlamaktır. Ayrımcılık ve ötekileştirmenin yaşanmayacağı bir gelecek için yola çıktık. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliği yansıtacak bir vatandaşlık için çaba harcayacağız. Basın özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Demokratik bir anayasayı hayata geçirmek öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır. TBMM’yi milli iradenin en yüksek şekilde temsil edildiği, siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline getireceğiz.

HER TÜRLE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ REDDEDİYORUZ

Seçim bölgesinin daraltılmasıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Siyasi partiler yasasında düzeltmeleri öngörüyoruz parti içi demokrasiyi sağlamak için. Sivil toplumu demokrasinin asli unsuru olarak görüyoruz. Son yıllarda yaşadığımız siyasi ve sosyal olaylar insanımızdaki devlet algısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kurallar yerini keyfiliğe bırakmış, kurumsal yönetim, kişisel yönetime bırakmış, kurumsal yapılar kültür olarak ciddi erozyona maruz kalmıştır. Devletin her bir vatandaşına aynı yakınlıkta olmasını, ayrımcılığa tabi tutulmasını savunuyoruz, her türlü ötekileştirmeyi reddediyoruz.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNU KALDIRACAĞIZ

Yükseköğretim Kurulu’nu kaldıracağız. Yüksek öğrenim kurumlarını veriye dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemle denetleyecek, üniversiteler için performans hedefleri belirleyecek ve verdikleri eğitimin kalitesini ölçecek ve akredite edecek kurumsal yapıları ve mekanizmaları oluşturacağız. Bu çalışmalar sonrasında yeterlilik sorunu yaşayan üniversiteleri örnek üniversitelerle eşleştirecek veya gerekirse üniversiteler arasında konsolidasyona gideceğiz. Okul binalarının mimari yapılarını ortak çalışma alanlarını geliştirmek amacıyla gözden geçireceğiz. Spor ve sanat eğitimi mekanlarını iyileştireceğiz.

GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ EN FAZLA 10 YIL

Siyasi nezaketimizi koruyacağımızı, incelikli siyasi dilimizden taviz vermeyeceğimizi, umut veren siyaset üreteceğimizi, polemik siyasetine bulaşmayacağımıza, tüm demokratik yapılarla işbirliğine açık olacağımıza, dürüst, erdemli, şeffaf şekilde hareket edeceğimize, sadece milletimizin mutluluğu içn çalışacağımızı, milletimize şimdiden beyan ve taahhüt ediyoruz. Adaylar, delegeler tarafından çarşaf listeden seçilecek. Kuvvetli iddia ediyorum ki, partimizin tüzüğü bilinen tüm siyasi partiler arasında, parti içi demokrasinin en iyi çalışacağı parti Deva partisi olacaktır. Genel Başkanlık görevini en fazla 10 yıl olarak sınırlandırdık. Milletvekili adaylarının en az yüzde 50’si için ön seçim veya aday yoklamasıyla belirlenecek.

YÜZDE BİR ENGELLİ KOTASI UYGULANACAK

Partimizin her kademesinde kadın, genç ve engellilere daha fazla yer vereceğiz. Yüzde 35 kadın, yüzde 20 genç ve yüzde bir engelli kotası uygulanacak. İlk defa bir siyasi partinin bütün organlarında engelli kotası var. Partimizin bütçesini, bilançosunu, kesin hesaplarını, bütün mali ve hesap tablolarını resmi internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız. Parti gelirimiz istiyoruz ki vatandaşlarımızın helal bağışlarından gelsin. Başka bir tür gelir istemiyoruz. Buna göre tüzüğümüzü hazırladık. ”

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖN SEÇİMLE BELİRLENECEK

Çok sayıda üyeden oluşan çalışma grupları tarafından hazırlanan tüzükte partinin genel başkanının bu görevi en çok 10 yıl yapabileceği belirtiliyor. Tüzükte partinin Cumhurbaşkanı adayının ön seçim, aday yoklaması veya merkez yoklaması usullerinden biriyle tespit edileceği ifade ediliyor.

ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE ÇOĞULCULUK VURGUSU

Demokrasi ve Atılım Partisinin bugün açıklanan programının giriş ölümünde “Şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakati esas alma, işi ehline verme, istişareye ve ortak akla dayalı yönetim, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmama, her koşulda gelişmiş bir demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunma, toplumun değerlerine, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olma, kendini değerlendirmede tevazu ve ahlakı temel alma, politika uygulamalarında tutarlılık, öngörülebilirlik ve bütüncül yaklaşımı esas alma ilkelerine bağlı kalacaktır” ifadeleri kullandı.

ANADİL HAKKI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Partinin şiddet, sömürü ve ırkçılığı tamamen reddettiğinin ifade edildiği programda “Resmi ve ortak dilimiz olan Türkçenin iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması, temel bir insan hakkı ve pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu itibarla, anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ