SAĞLIK
Devlet kanser ilaçlarını hastalara ‘taahhütname’ ile veriyor Devlet kanser ilaçlarını hastalara ‘taahhütname’ ile veriyor SGK’dan mahkeme kararıyla kanser ilaçlarını alabilenlere kurum taahhütname imzalatmaya başladı. Yargı süreci olumsuz olursa SGK ilaç paralarını geri alacak.