SAĞLIK
Hastaneden telefon: Malzeme yok ameliyatınızı yapamıyoruz! Hastaneden telefon: Malzeme yok ameliyatınızı yapamıyoruz! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde malzeme eksikliğinden dolayı birçok ameliyat ertelendi.