Urla’da 40 bin metrekarelik denize sıfır arazi 49 yıllığına Ensar Vakfı’na tahsis edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açılan İzmir Urla ilçesi Zeytineli Koyu’ndaki 40 bin metrekarelik denize sıfır arazi, 49 yıllığına eğitim merkezi ve yurt yapılmak üzere Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsis edildi.
İzmir Urla’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan, Hazineye ait, 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin kullanım hakkı Ensar Vakfı’na verildi. Arazi, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Mayıs 2019 tarihinde yapılan Ön İzin Sözleşmesi ile 49 yıllığına eğitim merkezi ve öğrenci yurdu yapılmak üzere Ensar Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edildi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çepni önergesinde şu ifadelere yer verdi: “İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından; İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, 236 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Bakanlık Makamının 08.10.2021 tarih ve 1933712 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylandığı, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun 23.11.2021 tarihinde 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarıldığı ve ilan edildiği 23 Kasım 2021 tarihinde duyurulmuştur.”
EĞİTİM MERKEZİ VE ÖĞRENCİ YURDU

“2021 tarihli söz konusu alana ait plan araştırma ve açıklama raporunda planın amacı; 07-02-2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan etaplama talebinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Kurama Genel Müdürlüğü’nün 29-3-2018 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunmasına müteakip ön izin sözleşmesinde belirtilen “Eğitim Merkezi ve Öğrenci Yurdu” kullanımlarının imar planı çalışmaları ile hayata geçirilmesi şeklinde yazmaktadır.”

49 YILLIĞINA ENSAR’A

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan, Hazineye ait, 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin kullanım hakkı, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Mayıs 2019 tarihinde yapılan Ön İzin Sözleşmesi ile 49 yıllığına eğitim merkezi ve öğrenci yurdu yapılmak üzere Ensar Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.”

‘BELEDİYELERDEN GÖRÜŞ SORULMADI’

“Plan değişikliğinden önce doğal sit alanı statüsünde olan, İzmir’e 75 kilometre uzaklıktaki Urla Zeytineli Koyu’nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait sosyal tesisler bulunmaktadır. Ensar Vakfı’nın ön izin sözleşmesi kapsamında işin zamanında tamamlayamaması nedeniyle süre uzatılması talep edilmiş, bu talebe istinaden ön izin süresi 15-03-2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatılmıştır. Proje için, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Orman Genel Müdürlüğü’nden onay alınmasına karşın, Belediyelerden proje için görüş sorulmamıştır.”

‘DEVLETİN TARAFSIZLIĞI VE HUKUK DEVLETİ OLMANIN İLKELERİ İLE BAĞDAŞMIYOR’

HDP’li Murat Çepni, “Kamuoyunda, AKP ile yakınlığıyla bilinen ve kamu kurumlarının, belediyelerin kaynakları ile ayakta durduğu iddia edilen, sıklıkla Karaman’da yaşanan çocuk istismarı, doğal gaz şirketlerinden ve Kızılay’dan aktarılan binlerce dolar ile haberlere konu olan Ensar Vakfı’na, bedelsiz arazi tahsisi için plan değişikliğine gitmek, devletin tarafsızlığı ve hukuk devleti olmanın ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” dedi.

Çepni’nin Bakan Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

‘ENSAR VAKFI’NIN ALANDA YAPACAĞI PROJENİN DETAYLARI NELER?’

1- Bakanlığınız tarafından, hangi gerekçe ile Urla’daki alanın, eğitim merkezi ve yurt yapılmak üzere,Ensar Vakfı’na tahsisi yapılmıştır? Vakfın eğitim merkezi ve yurt yapması için neden özellikle bu alan seçilmiştir?

2- Bu alanın Ensar Vakfı’na tahsisinden neden belediyelerin ve demokratik toplum kuruluşlarının görüşü alınmamıştır?

3- Ensar Vakfı’nın alanda yapacağı projenin detayları nelerdir? Mevcut binalar ne şekilde kullanılacaktır?

4- Son 5 yıl içerisinde devlete ait hangi taşınır ve taşınmazlar, hangi koşullarda Ensar Vakfı’nın kullanımına verilmiştir?

5- Son 5 yılda hangi vakıf ve kurumlara devlete ait taşınır ve taşınmaz tahsis edilmiştir?
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ