Kanal İstanbul’un önü açıldı Varlık Fonu’na kredi sınırı yok

Varlık Fonu'na sınırsız kredi çekme imkanı veren yasa değişikliği TBMM'den geçti.


Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yapılan değişiklikler ile Varlık Fonu’nun istediği kadar kredi çekmesinin önü açıldı. Ayrıca özel ya da kamu bankalarının üst yönetiminde görevli kişilerin istendiği zaman imza yetkileri kaldırılacak.


Teklife göre, bankacılık sistemine tehlikeye düşürdükleri tespit edilenlerin imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin, Türkiye Varlık Fonu’nun elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalara tabi olmayacak.

BDDK tarafından konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde ise BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilecek.

Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı olarak kabul edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere idari para cezası verilecek.

Türkiye’de kurulan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki şubeleri ve ortaklıklarının, mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulundukları ülkede yapmaması; bu şube veya ortaklıklar adına yurt içinde mevduat cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrak düzenlenmesi halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi ve müşteri hakları hükümlerine aykırılık halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Oldukça tartışılan yasanın özellikle Kanal İstanbul Projesi’nde yaşanacak kaynak sıkıntısının önüne geçmek için çıkarıldığı düşünülüyor.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ