Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin ‘torba’ kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor.


2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı, 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

TBMM Başkanı veya başbakanken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

TBMM başkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya milletvekilliği görevlerinde bulunanların emeklilik işlemlerinde 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

Belediye başkanları makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanacak.

Olası kadro değişikliğinde görevden alınabilecek TBMM üst yöneticileri, yine TBMM çatısı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilecek.

TBMM’de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, TBMM idari teşkilatında başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar ise görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılacak.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yollarında ücret ödemeden geçen araç sahiplerine ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş ücretiyle birlikte bu ücretin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmayacak.

KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılıyor; sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor.

‘Varlık barışı’ uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023’e uzatıldı.

İşverenlere, 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde aylık 100 lira ‘asgari ücret desteği’ sağlanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline ‘havacılık tazminatı’ ödenecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Meclis, 1 Ekim’e 2022’ye kadar tatile girdi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ