AİHM’den Türkiye’ye 7 Wikipedia sorusu

AİHM, Türkiye’den erişime engellenen Wikipedia yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne 2 yıl önce yapılan başvurunun neden karara bağlanmadığını sordu.
AİHM’nin AYM’nin etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını sorgulayan soruları dikkat çekti.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişime engellenmesiyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ilgili davada Türkiye’den savunma istenmişti. Habertürk’ün haberine göre, AİHM’nin Türkiye’ye sorduğu 7 sorunun detayları belli oldu.

AİHM, Nisan 2019’da Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfının ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyla ilgili olarak 2 Temmuz’da bir duruşma yaptı ve bu hafta duruşmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Mahkeme, Türkiye’den sorulan soruları 24 Ekim 2019 tarihine kadar yanıtlamasını istedi.


AİHM tarafından yöneltilen soruların içerisinde internet sitelerinin tamamen yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelip gelmediği ve 2015’te çıkartılan ‘İnternet Yasası’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olup olmadığı yönünde maddeler de bulunuyor.

AYM’NİN YAKLAŞIMI AİHM’İN GÜNDEMİNDE

AİHM’in Wikipedia’nın başvurusuyla ilgili olarak gündemine aldığı önemli konulardan biri Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru oldu. Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın Wikipedia yasağının kaldırılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun 2 yıldır sonuçlandırılmadığına dikkat çeken mahkeme, AYM’nin ‘etkin iç hukuk yolu’ olup olmadığı konusunda taraflardan görüş istedi. Bilindiği üzere AİHM başvuruları sadece etkin iç hukuk yolları tüketildikten sonra yapılabiliyor. AİHM ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin internet sitelerinin tamamen yasaklanması konusuna yaklaşımı ve bu tip kararların ifade özgürlüğü ile çelişip çelişmediğine yönelik bir incelemesi olup olmadığına ilişkin bilgi istedi.

AİHM: TÜM SİTEYİ ENGELLEMEKTEN BAŞKA TEDBİR ALINAMAZ MIYDI?

Wikimedia Vakfının Türkiye’ye karşı AİHM’de açtığı davada mahkemenin gündemindeki konulardan biri de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundu. Mahkeme Türkiye’ye, 2015 yılında yürürlüğe giren kanunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olup olmadığını sorarken, yasanın tüm sitenin erişime kapatılmasından başka tedbirler alınabilmesine olanak tanıyıp tanımadığı sorusunu iletti.

AİHM YASAKLANAN SİTELERİN SAYISINI SORDU

AİHM ayrıca taraflardan, kanunun yarattığı etkiyi değerlendirmek için 5651 sayılı kanun çerçevesinde bugüne kadar erişime engellenen URL ve web sitelerinin sayısı ile ilgili bilgi talep etti. Mahkeme tarafından taraflara sorulan sorulardan biri de, kısıtlamanın açık, acil ve belirli bir ihtiyaca yanıt verip vermediği ve amacıyla orantılı olup olmadığı yönünde oldu. AİHM ayrıca taraflara, yetkililer tarafından ortaya konulan nedenlerin kısıtlamayı gerekçelendirebilecek nitelikte olup olmadığını sordu. Soruların yanıtlanması için Türkiye’ye 24 Ekim’e kadar süre verildi.

WIKIPEDIA YASAĞI

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonları 29 Nisan 2017 sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye’den erişime engellenmişti. Erişim yasağına gerekçe olarak, Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadeleri gösterilmişti.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ