TMSF de çalıyor ama çalışıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 5 yılda usülsüz elde ettiği 923 bin lirayı çalışanlarına dağıttı. Personelin ilaç ve tedavi giderleri de fon bütçesinden karşılandı.


Özellikle 15 Temmuz’dan sonra açılan cemaat soruşturmaları nedeniyle irili ufaklı birçok şirkete el koyan TMSF, usulsüz tahsil ettiği geliri personeline dağıttığı ortaya çıktı. Fon, AKP ve Tayyip Erdoğan’a yönelik söyleyen “çalıyor ama çalışıyor” ifadesiyle anılır oldu.

Sayıştay raporlarında “TMSF tarafından mahkeme veya icra müdürlüğü yerine geçilerek vekâlet ücreti adı altında ücret alındığı, bu tutarın borçlulardan tahsil edilerek vekâlet ücretleri gibi personele dağıtıldığı” belirtildi. TMSF’nin 5 yılda 923 bin lirayı çalışanlarına dağıttığı ifade edildi.


Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Sayıştay denetçileri hazırladıkları denetim raporunda, “Fona gelir kaydedilmesi veya ilgililerin borcundan mahsup edilmesi gerekirken, bu tutarların vekâlet ücreti gibi dağıtıma konu edilmesi mevcut düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir” tespitinde bulundu.

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

“TMSF’nin mahkeme yerine geçerek vekâlet ücreti tahsil edebilmesi hukuken mümkün değildir” denilen raporda, geçmiş dönemlerde de tahsil edilerek çalışanlara dağıtılan paraya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince vekâlet ücreti sayılması mümkün olmayan ve 2013 – 2016 döneminde ilgililerden rızaen tahsil edilen toplam 1 milyon liranın fona gelir kaydedilmesi veya ilgililerin borcundan mahsup edilmesi gerekirken, bu tutarların vekâlet ücreti gibi dağıtıma konu edilmesi yürürlükteki düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir.”

Raporda ayrıca, “Fon bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sosyal güvenlik ve sağlık primi işveren payı ödenmesine rağmen, bunların tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden ayrıca ödeme yapıldığı tespit edilmiştir” dendi.

Rapora göre TMSF yöneticileri, “Söz konusu tespite 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer verilen bulguya 2018 yılı Denetim Raporunda da tekraren yer verilmesinin nedeninin anlaşılamadığını ifade etti.

TMSF BÜTÇESİNDEN TEDAVİ VE İLAÇ GİDERİ

TMSF yöneticilerin açıklamasına karşın Sayıştay denetçileri de “Önceki yıllar raporunda yer verilmesine rağmen, söz konusu tespitin bu raporda da yer almasının sebebi, hiç kuşku yok ki ilgili idare tarafından bulguda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmemiş olmasıdır” açıklamasını yaptı.

Raporda, kanunların açık hükümleri karşısında Fon personeli için TMSF bütçesinden tedavi ve ilaç gideri yapılmasının hukuken mümkün olmadığı da vurgulandı.

ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR…

“Çalıyor ama çalışıyor” söylemi, özellikle asrın yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 17-25 Aralık’tan sonra fazlaca gündeme gelmişti.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ