EKONOMİ
Bize önce "milli saman" projesi lazım Bize önce "milli saman" projesi lazım Romanya'dan ithal ettiğimiz sığırları Bulgaristan'dan ithal ettiğimiz samanla besliyoruz.