Mahkemeden öğretmenler için ek ders kararı: Pandemi nedeniyle kesilemez

Pandemi nedeniyle idari izinli sayılan 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan veya karantinada olduğu için ders yapamayan öğretmenlerden ek ders ücretlerinin kesilmesi idare mahkemesinden döndü.

Pandemi nedeniyle ders yapamayan öğretmenlerden ek ders ücretlerinin kesilmesi idare mahkemesine taşındı. Uygulamayı hukuka aykırı bularak yürütmesini durduran mahkeme, “Yaş ve sağlık durumu gibi nedenlerle idari izinli sayılan ve hastalık nedeniyle karantinaya alınan personelin görevini yerine getirememiş olmasının kendi kusuru ya da iradesi ile gerçekleşmediğini” vurguladı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimde yapılmayan dersler için ek ders ücreti ödenmemesini öngören yazısında, ek ders ücretlerinin ödenmesini düzenleyen 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan, “görevli öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenmemesi halinde ek ders görevinin yerine getirildiği kabul edilir” ifadeleri gerekçe gösterildi.


Öğretmenlerin kendileri dışındaki sebeplerle yapamadıkları dersler için ödeme yapılmamasına eğitimciler tepkili.

Öğrencinin katılmaması nedeniyle ek ders ücreti ödenmeyen öğretmeni haklı bulan mahkeme kararının ardından, Ankara 6. İdare Mahkemesi de Türk Eğitim-Sen'in başvurusu üzerine açılan davada dikkat çekici bir karar verdi.

“ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR SALGIN HASTALIK NEDENİYLE…”

İdare mahkemesi, pandemi nedeniyle idari izinli sayılan 60 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan veya karantinada olduğu için ders yapamayan öğretmenlere ek ders ödenmemesini haksız buldu.

Kararda, "Her ne kadar davalı idarece, ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için ek ders faaliyetinin fiilen yerine getirilmiş olması (...) ileri sürülmekte ise de, yaş ve sağlık durumu gibi nedeniyle idari izinli sayılan ve hastalık nedeniyle karantinaya alınan personelin görevini yerine getirememiş olmasının kendi kusuru ya da iradesi ile gerçekleşmediği, öngörülemeyen bir salgın hastalık nedeniyle (...) görevin yapılamamış olduğu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile bu durumda olan personelin görevini fiilen yerine getirmiş sayıldığı, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının da saklı kalacağı açıkça düzenlendiği" değerlendirmeleri yapıldı.

Mahkeme, uygulamanın 'hukuka aykırı' olduğuna hükmederek yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ