İmam Hatibe Danıştay freni

Valiliklerin okulları imam hatibe dönüştürme yetkisine Danıştay freni geldi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmelik ve okul isimleriyle ilgili yapılan değişikliklere ilişkin kritik bir karar verdi. Kurul Konya’da valilik kararıyla sekiz okulun imam hatibe dönüştürülmesi ve iki okulun isminin değiştirilmesine dayanak olan yönetmeliğin yürütmesini, Eğitim-İş’in itirazı üzerine durdurdu.

Danıştay kararında, okul açma kapatma izni verme yetkisinin valilikler değil Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait olduğu vurgulandı. Kararda, yönetmelikte ve işlemlerde “hukuka uyarlık bulunmadığı” belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlara açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinin 5’inci maddesindeki “ilköğretim okulları” ibaresinin yürütmesinin durdurulduğu belirtildi. Eğitim İş Sendikası, Konya’daki 8 okulun imam hatip haline getirilmesi, 2 okulun adlarının değiştirilmesi işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve dayanak yönetmeliğin iptali istemiyle 24 Haziran 2015’te Danıştay’da dava açtı. Danıştay 8’inci Dairesi, 4 Mart’ta yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Eğitim-İş, bu karara itiraz etti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA


Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, itirazı kabul etti ve 27 Eylül’de oyçokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 8’inci Dairesi, yönetmeliğin iptali istemli bu davayı önümüzdeki günlerde esastan da karara bağlayacak. Eğitim-İş Sendikası Genel Bakanı Mehmet Balık, kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Artık valiliklerce gelişigüzel şekilde imam hatip açılamayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda kalacaktır. Konya’da valilik kararlarıyla açılan imam hatip ortaokullarının da hukuka aykırı şekilde açıldığı tespit edilmiştir. Bu karar ışığında, Konya Valilliği’nin 30 gün içinde bu okulları eski haline dönüştürmesi gerekiyor. Mustafa Necati ve İsmail Hakkı Tonguç tabelaları tekrar ait olduğu yere asılacaktır. Yönetmeliği iptal eden bu kararla artık valilik emriyle imam hatip okulu açılamayacak. Eğer bu okullar devam edecekse; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılması ve kapatılması gerekecek. Kaldı ki, ülkemizin imam hatip değil, Fen, Anadolu, Sosyal bilimler, meslek liselerine ihtiyacı var.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ