AYM karar verdi: KHK ile ihraç edilen yönetici aynı göreve dönecek

Anayasa Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen yöneticilerden aynı kadroyla göreve başlatılmamasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Yöneticiyken KHK ile ihraç edilenlerin kadrolarının verilmemesine ilişkin uygulama iptal edildi.


Kararda, eski göreve döndürülmemenin şüpheli izleniminin sürmesine neden olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’si ile verilen ihraç kararı iptal edilen yöneticilerin eski kadrolarından göreve başlatılmamasını oybirliğiyle Anayasa‘ya aykırı buldu.


Müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevini sürdürürken 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden göreve iade edilenlerin kadrolarının verilmemesine ilişkin uygulama iptal edildi.

İki ayrı yerel mahkeme, kamu çalışanlarının görevden çıkarılmadan önceki pozisyonlarına dönme hakkının nesnel ve somut bir sebep bulunmaksızın ortadan kaldırılmasının kazanılmış hakların korunması ve hukuk güvenliği ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulundu.

ÖZEL HAYATA SAYGI

Başvuru üzerine kuralın iptali kararı alan AYM, şunları kaydetti: ”Kamu görevlilerinin yönetici kadrolara veya bu görevlerden alınarak başka bir kadroya atanmasına yönelik düzenlemeler kişilerin kariyerleri ve meslek hayatındaki itibarı üzerinde etkili olabilir. Dolayısıyla, kişilerin meslek hayatını önemli ölçüde etkileyen düzenlemeler özel hayata saygı gösterilmesi hakkına sınırlama oluşturur. Kanun koyucu, bir kamu hizmetinde, görevin gerektirdiği nitelikleri ve koşulları belirlemeyi ya da belirlenmiş olanları değiştirmeyi, anayasal ilkeler içinde kalmak kaydıyla görevin ve ülkenin gereklerine göre serbestçe takdir edebilir. İdare de takdir yetkisi kapsamında yönetici kadro ve pozisyonlarına atayabileceği kamu görevlilerini yine aynı yetki kapsamında bu görevlerden alabilir. Kamu personeli olarak görev yapan kişilerin hukuki ve fiilî zorunluluk bulunmadıkça kanunla görevlerine son verilmemesi ise hukuki güvenlik ilkesinin bir gereğidir.”

ŞÜPHELİ İZLENİMİ

İade kararının, bu kişilerin söz konusu yapı, oluşum veya gruplara mensup olmadığının kabulü anlamına geldiği belirtilen kararda şöyle denildi:

“Komisyon kararıyla kamu görevinden çıkarılma işleminin sebep unsuru tamamen ortadan kalktığı halde yönetici pozisyonundayken kamu görevinden çıkarılan ve komisyon kararı sonrasında yeniden kamu görevine dönen kişilerin atanmasında yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyonların dikkate alınmasını öngören kural, bu kişilerin üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya irtibatına dair şüphelerin tam olarak ortadan kalkmadığı izlenimi oluşturmaktadır. Bu durum kişilerin meslek hayatlarında kişisel gelişimlerinin, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin ve itibarlarının olumsuz şekilde etkilemesine sebebiyet vermektedir.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ