Zühtü Arslan 1 yıl önce verdiği oyu unuttu: AYM 1999’daki kararını yok saydı

Anayasa Mahkemesi, İnfaz Yasası değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla açılan davayı oybirliğiyle reddetti.


AYM’nin eşitliğe aykırı adaletsiz infaz düzenlemesine vize vermesi toplumdaki hukuk umudunu sıfırladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, usulden açılan davada 1 yıl önce infaz değişikliğinin af getirdiğini söyleyen kararını unuttu. Mahkeme, 1999’da çıkan Rahşan Affını genişleten içtihat niteliğindeki kararını da yok saydı.

Anayasa Mahkemesi, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere adaletsiz infaz uygulayan İnfaz Yasası değişikliğinin iptali talebini dün reddetti. Karar, oybirliğiyle alındı.


Adli suçlarda infaz süresini yarıya indiren ve denetimli serbestlik süresini 1 yıldan 3 yıla çıkaran Nisan 2020’de yürürlüğe giren İnfaz Yasası değişikliğiyle mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın da olduğu 100 bine yakın kişi tahliye oldu.

İnfaz değişikliği yasası terör adı altında düşünce ve siyasi suçlularını kapsam dışı bıraktı. Cezaevlerindeki binlerce siyasi suçlu  işlediği iddiasıyla tutuklu ve hükümlü bulunanlar Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’ya uygun şekilde infazda eşitliği sağlamasını bekliyordu.

Ancak AYM üyeleri, oybirliğiyle İnfaz Yasası değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

AYM ÜYELERİ BİR YIL ÖNCEKİ KARARLARIYLA TERS DÜŞTÜ

Oysa ki AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 7 üye, Temmuz 2020’de infaz paketinin af niteliğinde olduğu ve Anayasa’nın öngördüğü nitelikli çoğunluk şartına uyulmadığı, şekil yönünden Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptalini istemişti. 9 üyenin çoğunluk oyuyla şekil yönünden açılan iptal davası reddedilmişti. AYM Başkanı Zühtü Arslan, kararla ilgili karşı oy yazısında değişikliğin altı yıla kadar hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin cezaevine girmeden cezalarının infaz edilmesine imkan sağladığını, bu nedenle özel af niteliğinde olduğuna dikkat çekmişti. Arslan, düzenlemenin TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtmişti. AYM Başkanı Arslan’ın da bulunduğu 7 üye, infaz düzenlemesinin esastan iptali görüşmelerinde fikir değiştirdi ve düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

AYM’NİN RAHŞAN AFFI KARARINA AYKIRI HÜKÜM

AYM, dünkü kararıyla 2001 yılında 4616 sayılı Kanunla getirilen ve Rahşan affı olarak bilinen yasanın iptaliyle ilgili kararına da aykırı davrandı. Rahşan Affı olarak bilinen yasayla 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçların infaza esas olarak cezaya dönüştürülenlerin hükümlülük süresinden on yıl indirim yapılması, üst sınırı on yılı geçmeyen suçlardan dolayı kamu davasının açılmasının ve açılmış davaların kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi sağlanmıştı. Yasanın iptalini 2001’de karara bağlayan AYM, Anayasa’daki yasayı hukuk devleti ilkesini aykırı bularak iptal ederek, infaz indirimini genişletmiş ve tüm mahkumlar açısından uygulanmasını sağlamıştı. AYM’nin 2001 tarihli kararında, ceza kanununda daha yüksek ceza öngörülen bazı suçlardan mahkum olanların infaz kanunu sonrasında ceza kanununda daha az ceza öngörülen başka suçlardan mahkum olanlardan daha erken ceza evlerinden çıkma (şartlı tahliye) imkanı getirildiği (bazı suçlar kapsam dışında tutulduğundan) tespitini yaparak adaletsiz sonuç doğuran yasa hükmünü Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtilmişti.

ERDOĞAN’IN SEÇTİĞİ ÜYELER ÇOĞUNLUKTA

Çok sayıda üyesini AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirlediği AYM, 2021 Türkiyesi’nde adaletsiz infaza onay verdi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ