ANALİZ
Hep olumsuz olaylarla karşılaşacak değiliz ya.. Bugün size aktaracağım olumlu birkaç olay var… Hep olumsuz olaylarla karşılaşacak değiliz ya.. Bugün size aktaracağım olumlu birkaç olay var… Hep olumsuz olaylarla karşılaşacak değiliz ya.. Bugün size aktaracağım olumlu birkaç olay var…