Milyarlık şirketleri 6 yıldır kayyum yönetiyor: AYM’nin terazisi bozuk

15 Temmuz’un ardından AKP iktidarının baskısına boyun eğen ve verdiği kararlar nedeniyle uluslararası camiada itibarını kaybeden Anayasa Mahkemesi, çelişkili kararlarına dün bir yenisini ekledi.


Anayasa Mahkemesi, 2006 yılında açılan muris muvazaasına (mirastan mal kaçırma) dayalı tapu iptali ve tescili davasının uzun sürmesi nedeniyle yapılan bireysel başvuruda hak ihlaline hükmetti. AYM, Bülent Akbacı’nın taşınmazlarına 2006 ve 2007 yılında Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından konulan ihtiyati tedbir şerhinin 2014 yılında kaldırılmasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

UZUN SÜREN İHTİYATİ TEDBİR MÜLK SAHİBİNE KÜLFET YÜKLEDİ


AYM kararında, mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerinin uzun sürmesinin mülk sahibine orantısız külfet yüklediğine dikkat çekti. Kararda, “Mülkiyet hakkına müdahale teşkil eden tedbirlerin söz konusu olduğu durumlarda tedbiri uygulayan kamu makamlarının ivedi olarak ve özenli bir biçimde davranma yükümlülükleri bulunmaktadır. Aksi hâlde yani tedbirin makul olmayan bir süre devam etmesi, mülkiyet hakkının tanıdığı yetkilerin kullanılmasının belirsiz olacak şekilde ötelenmesi suretiyle mülk sahibine orantısız bir külfet yüklemiş olur” denildi.

TAZMİNAT KARARI VERDİ

AYM kararında, ihtiyati tedbir süresinin makul olmadığına dikkat çekilirken, “Mülkiyet hakkını sınırlandıran tedbirin başvurucuya aşırı bir külfet yüklediği sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi. Başvurucuya 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi.

MEVZU GÜLEN HAREKETİ’NE GELİNCE AYM’NİN ADALETİ ŞAŞIYOR

Miras anlaşmazlığı nedeniyle açılan tapu davasında ihtiyati tedbir kararının 7 yıl sürmesini hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi, başvuruların konusu Gülen Hareketi’ne mensubiyet olunca adeta hukuku unutuyor. Başta Boydak ve Koza İpek Grupları olmak üzere 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Gülen Hareketine yakın olduğu gerekçesiyle yapılan kayyum atamalarıyla ilgili başvuruları reddediyor.


İş insanı Akın İpek.

AKIN İPEK’İN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

AYM, Akın İpek’in Koza İpek Holding’e 2015 yılında kayyım atanmasının mülkiyet hakkını ihlal ettiğine yönelik bireysel başvurusunu 2018 yılında reddetti. AYM, medya kuruluşları başta olmak üzere, milyar liralık şirketlerine el konulan Akın İpek’in ceza soruşturması sırasında verilen arama, el koyma ve kayyım atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu haklarının ihlal edilmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Kararda, örgütlü suçlarla mücadelede kamu makamlarının geniş takdir yetkisinin bulunduğu, Akın İpek ve şirketlerine yönelik müdahalenin başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği öne sürüldü. Müdahalenin ölçülü olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edilmediği savunuldu.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ