İsmail S. Gülümser'in yazısı: Özveriyle parlayanlar, iğrenç menfaat ilişkileriyle kirlenenler

"Bugün zaaflarının esiri insanların yüksek değerlere sahip gönüllülerin yürüttüğü hizmetleri kıskanmasıyla ortaya çıkan psikolojiyi kullanan bir şer odağı karalama kampanyaları yapmakta en masum faaliyetleri kirli göstermeye çalışmaktadır."


İsmail S. Gülümser / Aktif Haber

Siyasi ya da kişisel geleceğini her şeyden önemli görenlerin kirli ilişkilerinin ortaya saçıldığı şu günlerde hizmet insanlarının beklentisizliği hayatlarını toplumların ikbalini yükseltmeye adamış olmaları büyük bir fazilet örneği olarak kendini göstermektedir. Toplumsal kirlenmişlikten çok geniş kesimlerin nasiplendiği bu ortamda küçük kusurlar nazara verilip karalanmaya çalışılan hizmet insanları adeta lekesiz beyaz bir sayfa olarak temizliğini korumakta atılan her iftira üzerlerine yapışmadan akıp gitmektedir.

 
Her şeyin maddi kıstaslarla ölçüldüğü günümüzde  “Örnekleri kendinden hareket” olarak tanımı yapılabilecek hizmet hareketi bizim dünyamıza ait “adanmışlık” gibi unutulmuş bazı değerleri yeni versiyonu “özveri” ile güncelleştirip hayata geçirerek onlardan bir insanlık projesi çıkarmayı başarmıştır.

-Kendiişlerinde mali kaygılarla hareket eden,

-Çalıştıkları alanda birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olan insanlar hizmetin projeleri gündeme geldiğine aralarındaki mücadeleyi unutmuş, endişelerini bir kenara koyup gönül rahatlığı içinde ortak hedef etrafında bir araya gelmekten kaçınmamıştır. 
 
Onlara bu rahatlığı veren en önemli unsur herkesin toplumsal projeler için kendinden fedakârlık yaptığını görmeleridir. Yöneticilerden başlayarak öğretmenlere doğru yayılan özveri hizmetin eğitim kurumlarında gelişmeye açık olumlu eğitim iklimi oluşturmada çok başarılı örnekler ortaya çıkarmıştır.

Eğitimciler;

-Kişisel kazanç hedef ve beklentilerini bir kenara bırakmış,

-Bazen ailelerini ihmal etmiş ve Ülke gençliğine olumlu davranış kazandırmak için gecelerini gündüzlerine katarak çabalamıştır.
 
Başlangıçta samimi gayretlerden etkilenen küçük esnaflar;

-İmkânları sınırlı olmasına rağmen özveriyle yürütülen çalışmaları desteklemiş,

-Verimli projelerin ürünleri zaman geçtikçe herkes tarafından beğenilmiştir. İlerleyen dönemde eğitimcilerin inandırıcı davranışları ve ortaya konan başarılar sayesinde daha geniş kesimlerden destek bulmuştur.
 
Ticari kaygılar ve rekabet hissiyle hareket etmeyen hizmet kurumlarında öğrenciye davranış kazandırmada etkili özverili eğitimcilerin geliştirdiği yöntemler, diğer eğitimcilere aktarılmış ve güzel örneklerin yayılmasıyla kurumlardaki olumlu iklim her geçen gün artarak gelişmiştir. Kıskançlık hislerini bir kenara bırakmış eğitimciler faydalı olma konusunda tatlı bir yarışa girince, herkesin daha iyisini yapmaya çalıştığı birbirini destekleyip beslediği hizmet üretmeyi özendiren doğurgan bir yapı kurulmuştur.
 
Özverili eğitimcilerin istişare adını verdikleri toplantılarda hiç endişe etmeden geliştirdikleri uygulamaları paylaşmaları sayesinde kurumda bütün eğitimcilerin birbirinden yararlandığı, şeffaf bir anlayış ortaya çıkmış öğrencilerin başarılı olması için eğitim kurumları tüm imkânlarını seferber etmiştir.
 
Ülke gençliği için kendi geleceklerini unutan başarılı eğitimciler büyük şehirlerde yüksek maaşla çalışmayı bırakıp Anadolu’nun en ücra köşelerinde açılmış, henüz başarısı olmayan kurumlarda bazen maaş almadan görev yapmayı göze almış böylece merkezdeki başarılar ülkenin dört bir tarafına taşınmıştır. Onların özverisi yöre esnafını harekete geçirmiş ellerindeki imkânları donanımlı kurumlar yapmada kullanmaktan kaçınmamıştır.
 
Menfaat çatışmalarının ortadan kaldırıldığı eğitim kurumlarında esnaf, eğitimci, öğrenci ve velilerin işbirliği içinde gelişime katkı sunacağı ve kendini geliştireceği birikim havuzları kurulmuştur. Mezunlar daha iyi iş fırsatlarına sahipken kendilerine yapılan fedakârlıktan etkilenerek en azından birkaç yıl daha dar imkânlarla eğitim kurumlarında çalışmayı kabul etmiş ve gelişime katkı sunmuştur.
 
Özveri seferberliğine daha geniş kesimlerin katılımını sağlamak için haftalık sohbet halkaları oluşturulmuş, yüksek insani değerlerin paylaşıldığı toplantılarda her yaş ve meslek grubu kendi arasında eğitilmiş, kazandıkları donanımla daha az hata ile gönüllü faaliyetleri yürütecekleri bir alt yapı kurulmuştur.
 
Topluma gönüllü hizmet sorumluluğunu yaymada;

-Zaman zaman umuma açık eğitici konferanslar,

-Geçmiş büyüklerin örnek yaşamlarının paylaşıldığı konuşmalar-sohbetler,

-Çok değerli temel kaynakların okunup tartışıldığı kamplar,

-Güzel örneklerin gösterildiği etkin gezi programları,

-Hizmetlere kaynak oluşturmak için herkesin gönlünden gelerek fedakârlık yaptığı yardım kampanyaları,

-Sıkıntılara katlanma pahasına ülkenin her köşesine, yurt dışına eğitim götürme hedefli seyahat ve hicretler yapılmış ulaşılabilenlerin iç dünyalarında insanlığa hizmet şuuru geliştirmek için genel bir seferberlik başlatılmıştır.
 
Kurumla bir şekilde yolu kesişen tüm kesimlere açık yüreklilikle maddi kazanç peşinde olmadıkları yönündeki hedefleri anlatılmış ve eğitim için gerekli ihtiyaçların giderilmesinde herkesten katkı beklenmiş, böylece Anadolu’da imece usulü dedikleri yöntemin gelişmiş bir çeşidi ile topluma hizmet götürülmüştür.
 
Aile bireyleri dışında kimsenin kimseye değer vermediği bir toplumda ilk kez çocuklar annelerine yakın şefkatle davranan eğitimcilerin olumlu tavırlarından etkilenmiştir. Yapılan fedakârlıkların sonucu olarak çocuklarındaki olumlu değişiklikleri gören veliler, eğitim kurumlarının adeta ayaklı savunucusu olmuş, iyi örneklerin çoğalması için ellerinden gelen gayreti göstermekten kaçınmamıştır.
 
Mali kaygı ve gelecek beklentisi taşımayan insanların kıskançlıkları tahrikten uzak kucaklayıcı yaklaşımları sayesinde insanlar gönül kapılarını yapılan faaliyetlere açmış, daha fazla insanın desteği alınarak geniş kesimlere hizmet götürülmüştür.
 
Devletin eğitim fırsatlarından eşit yararlanma hakkını tam geliştiremediği özellikle doğu illerinde gönüllülerin;

-Hiçbir karşılık beklemeden sundukları ek destek faaliyetleri

-Kimsenin gitmediği yerlere kadar uzanan eğitim hizmetleri ile yukarı tırmanma şansı bulamayan çok sayıda genç aradaki farkı kapatarak yükselme imkânına kavuşmuş kurumlar ülkede fırsat eşitliğini sağlamda anahtar rolü oynamıştır.
 
Toplumun en üst düzey tabakasından en geri kalmış bölgelerine kadar hiç yüksünmeden her yere hizmet götürülmüş toplum katmanları arasındaki farkı kapatmak için mücadele edilmiş ve birçok alanda gizli kast sistemleri yıkılarak ilerleme fırsatı verilen insanlar kendini geliştirip yükselmiştir.
 
Mali imkânı olan güçlü kişi ve kurumların oluşturduğu kısır döngü kırılmış, dar imkânlara sahip insanlar da hizmetin kendilerine sunduğu ek katkılarla istihdam olanağı bulmuştur. Ülkedeki genel teamülden farklı olarak hizmet kurumlarında müsait olan herkese yükselme şansının verildiği gelişmeye açık bir ortam hazırlanmıştır. 
 
Ülkenin tüm kaynaklarını kendi üzerine geçirmeye çalışan bir suç şebekesi el koyuncaya kadar eğitimden basın yayına kadar her alandaki faaliyetler ülkenin parmakla gösterilen kurumları haline gelmiş, fedakâr gönüllüler tarafından üretilen insani değerlerle bezenmiş hizmetler takdir toplamıştır.
 
Bugün zaaflarının esiri insanların yüksek değerlere sahip gönüllülerin yürüttüğü hizmetleri kıskanmasıyla ortaya çıkan psikolojiyi kullanan bir şer odağı devlet imkânlarıyla karalama kampanyaları yapmakta en masum faaliyetleri kirli göstermeye çalışmaktadır.
 
Toplumu yüksek ideallerle kandırıp ülke tapusunu kişisel servetlerine katacak kirli işlere girdikleri ortaya çıkan;

-Rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama,

-Basını hileli yollarla üzerine geçirip yalan haberlerle toplumu istediği gibi yönlendirme, 

-IŞID gibi terör örgütleri marifetliye uluslar arası petrol ve silah hatta insan kaçakçılığı yapma,

-Uyuşturucu ticareti, ırza tecavüz, cinayet, kişisel malları gasp etme, devlet kaynaklarını yağmalama,

-Mafya ile büyük firmaların yıllardan beri çalışarak kazandığı birikimlerini gasp edecek iğrenç işler çevirme,

-Devlet memurlarını tehditle şantajla susturup hukuk nizamını bozmaya kendi diktatörlüğünü kurmaya zorlama vb faaliyetleriyle yüksek değerleri lekelediği tüm dünya tarafından öğrenilen iktidarı ele geçirmiş bir suç örgütü bugün devletin tüm imkanlarını kullanarak algı oyunları ile hizmeti karalamaya çalışmaktadır.
 
Ancak hizmet gönüllülerinin oluşturduğu beyaz sayfa leke tutmayacak anlatılan yalanlarla sade vatandaşlar geçici bir süre kandırılsa bile ilerleyen günlerde gören gözlerden gerçekleri saklamak mümkün olmayacaktır.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ