İsmail S. Gülümser'in yazısı: Gurbetten Kurbete Kadir Gecesi

"Hayatını insanlığa hizmete adamış gönül dostları Allah’a karşı kadirşinaslık göstermeli bu geceyi iyi değerlendirmelidir."


İsmail S. Gülümser / Aktif HaberAllah Kerimdir, affı sever, zalimler eliyle yaşanan mağduriyetlerin bile merhamet tecellilerine dönüşmesi mümkündür. Böyle gecelerde onun rahmet deryasına yelken açanlar o sınırsız hazinelerinden kovalarını doldurabilir.  Bunun yolu hiç olmasa önemli gün ve gecelerde ona tam yönelerek dilekte bulunmaktan geçer.
 
Kadir gecesinin kıymetini bilen kadirşinaslar için Allah’ın rahmet kapılarını ardına kadar açabileceğini, gecelerde yok mu yönelen diye bekleyen gök ehline adres bırakılacağı ve tüm sıkıntıların giderilmesinde sebepler üstü hadiselerin yaşanacağı en aşılmaz sanılan engellerin bir bir geçileceği ifade edilmektedir.
 
Gurbette sıla hasreti ile buruk ramazan geçiren;

-Eş dost içinde gürül gürül ilahiler eşliğinde cemaat halinde teravi namazlarını özleyen,

-Kadir gecesinde camilerde yapılan ibadet ve sohbetlerin neşesinden mahrum kalan muhacirler bu geceyi ihya ederek içlerindeki ateşi bir nebze olsun söndürmenin çarelerini arayabilirler.
 
-Bu geceyi ibadetle geçirince ahretlerini garanti altına aldıklarını sanan,

-İşledikleri tüm vahşetlerin affedildiğini düşünen,

-Bu kutlu gecede bile yeni planlarla zulüm halkalarını genişletmekte beis görmeyen,

-Kıskançlık-korkaklık-menfaatperestlik duyguları içinde zulümlere sessiz kalan, alkışlayan, destekleyen,   

-Din bezirgânlığı yaparak toplumların masum duygularını istismar eden,

-Yasadışı yollarla muhaliflerin bir diğeri eliyle ortadan kaldırılmasını zevkle izleyen İnsanlıktan çıkmış kişi ve grupların elinde inim inim inleyen İslam coğrafyasının değişik bölgelerindeki milyonların kurtuluşu için yüreklerinden gelerek Allah’a yönelip onlar için yardım dilenebilirler.
 
Güç devşirmek için insan hayatını figüran olarak kullanmaktan çekinmeyenlerin yaptığı;

-Komutan emriyle köprüye götürüldüğü halde darbeyle suçlanıp hayatı karartılan gencecik yavruların,

-Zulümden kendini kurtarmak isterken Meriç’te denizde boğulan çocuk ve eşlerin,

-Oyunlara alet olmadığı halde fişleme listeleri üzerinden cadı avına maruz bırakılan devlet görevlilerinin,

-İşten atılan, başka yerde çalışması engellenen, sosyal güvenlik hakları ellerinden alınan memurların,

-İş yerlerine banka hesaplarına mal varlıklarına el konulan iş adamları ve esnafların,

-En masum insani hizmetleriyle terörle suçlanıp tutuklanan hamile ya da loğusa bebekli bayanların,

-Senaryoda kullanmak için kaçırılan işkence ile itiraf adı altında iftira metinleri imzalatılanların,

-Tedavisi engellenip ölüme terk edilen, ileri hastalığına rağmen tahliye edilmeyenlerin

-Suçluları tüm belgeleriyle tespit ettiği için işten atılıp tutuklanan güvenlik görevlilerinin, 

-Kanunsuz işleri yakalayıp yayınlayan belgesel gazetecilerin,

-Yasadışı fişleme listeleri üzerinden tutuklandıktan sonra devlet izni ile açılmış yasal banka hesabı, dernek-sendika üyeliği, okul kaydı veya yöneticiliği, telefon uygulaması vb ile haklarında suç uydurulan ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanan gençler-yetişkinlerin vb insanlık dışı zulümlerden nasibini alanlar arasında eş ve yakınları bulunan gönüllüler Fethullah Gülen hoca efendinin özellikle son 5-6 yıldan beri ramazanlarda yaptığı dua ve yakarışlarına iştirak etmeli onun umumi dualara iştirakle gök kaplarının aralanması beklentisine katkı sunmalıdır.
 
Kendilerinin ve çok yakından tanıdığı insanların yaşadığı mağduriyetler karşısında kenara çeklime yerine tam bir sorumluluk şuuru içinde hareket etmeli, Türkiye dâhil tüm dünyada yaşanan mağduriyetlerin sesi soluğu olmalı, acı ıstırapları rahmet hazinelerinin açılmasına vesile yapmalı, giderilmesi için dua dua yalvarıp Allah’a yönelmeli ve merhamet tecellilerinin imdatlarına yetişmesi için inlemeliler.
 
-Başına adalet külahı takmış zulmün sona ermesi,

-Ahlak gibi gösterilen tüm ahlak dışı davranışların bitirilmesi,

-Hukuk adına hukuk katliamının ortadan kaldırılması,

-Yaşanan zulümler karşısında hakperest insanların ortaya çıkıp beklenen vefayı göstermesi İçin dualarla gök ehlinden yardım istenilmelidir.
 
Ramazan ve kadir gecesinde metafizik gerilimi artırma, onu hayatın son gecesi gibi görme adeta hayata veda etmeye hazırlanan ölümcül imanlı bir hastanın duygu haşyeti içinde hakka yönelme, gecenin yümün ve bereket memelerinden kana kana feyiz yudumlama, manevi hayatımızı bir yıl etkileyecek bir gece haline dönüştürmek için çabalamalıdır.
 
Efendimizin hayatını karanlık düşüncelere bağlamış her gün ölüm planları yapan bir cani gibi kovalayıp onu yüzünden yaralayan insanlar hakkındaki “Allah’ım kavmimi affet çünkü onlar seni bilmiyorlar” şeklindeki duası rehber olmalıdır.
 
Yaşanan mağduriyetler ne kadar büyük olursa olsun başkası hakkında kötü dilekte bulunma gibi bir yanlışa girilmemeli, böyle önemli gün ve gecelerde ona yönelip içini açmalı;

-Dünyanın dört bir yanında yaşanan vahşetin giderilmesi,

-Kötülük düşünen, her gün bir başka yerde karanlık senaryolar planlayanların ıslah edilmesi,

-Canavar gibi parçalamaktan yılan gibi sokmaktan lezzet alanların insanlıklarını yeniden hatırlaması,

-Hayatını insanlığa adamış toplumun ıslahı için koşturanlar hakkında vefalı vicdanların harekete geçmesi,

-Güç için her şeyi yapmaya müsait şer şebekelerinin hile ve oyunlarının sona erdirilmesi,

-Toplumu ayrıştırıp yutulacak lokma haline getirenlere karşı yürekli insanların bir araya gelmesi,

-Adalet ve hukukun sistemini esir alan suç örgütlerinden ülkenin arındırılması,

-Sahte propagandalarla yıkılmış güven duygusunun, aşındırılmış etik-ahlaki ve demokratik değerlerin yeniden tesis edilmesi,

-Şahsi hedefleri için dini değerleri ve ülkenin uluslar arası itibarının yok edenlerin tahriplerinin önlenmesi için bütün içtenliğimizle Allah’a yalvarıp yakarmalı bu gece dağıtıldığı söylenen tecellilerden yararlanmaya çalışmalıyız.
 
Rahmet hazinelerinden gelecek desteğin ne kadar önemli olduğunu en iyi hizmet gönüllüleri fark etmiş olmalıdır. Onlar başkalarının ütopyalarda aradığı hayallerinin büyük çoğunluğunu küçük gayretler ile gerçekleştirdiklerini unutmamalı, birlik ve beraberliklerine sağnak sağnak yağan tecellilerden yararlanarak yaptıkları başarılı hizmetleri bir manivela gibi kullanmalıdır.
 
Yaşanan olumsuzluklara hiç takılmamalı, daha önce muhatap oldukları rahmet tecellileri onlar için referans olmalı, himmetlerini yüksek tutup dünyanın geleceğine ait çözüm bekleyen sorunlar için kolları sıvamaktan kaçınmamalıdır.  Bir yandan bu geceyi kendine has şivesi ile ihya etme şerefine ulaşmak için çalışıp rahmet hazinlerinden gelecek yardımlara liyakat kazanmak için gayret emeli, bir yandan da geniş coğrafyalarda yaşanan problemlerin çözümü için yapılacaklara kafa yorulmalıdır.
 
Şefkatlerinin gereği olarak mağdurlar, mazlumlar, mahkûmlar, muhacirler, ensarların yaşadığı her tülü sıkıntının giderilmesi için ellerindeki muavenet anahtarını kullanmaya çalışırken, imkânlarının yetmediği yerde darda kalanların imdadına yetiştiğine inandıkları yüce yaratıcıdan yardım istemeliler.
 
Ona yönelen kadirşinaslar için gök kapılarının ardına kadar aralandığı zaman dilimlerinde;

-Ey gariplerin, mağdurların mahkûmların sahibi onlara haklarını yeniden iade buyur,

-Zalim, münafık, ikiyüzlü, onursuz, çıkarcı, zorba, hak-hukuk tanımayan insanların ellerinden ülkeyi kurtar,

-Tutsak edilmiş hürriyetleri elinden alınmış masum insanları esaretten halas eyle,

-Mallarına müesseslerine el konulmuşların haklarını itibarlarını geri ver,

-Sıhhatini kaybetmiş insanları sağlığına tekrar kavuştur,

-Her biri bir yere dağılmış kalbi kırık masum aileleri birbiriyle buluştur,

-Hapislerde zulüm gören şeytanlaştırılıp hukuktan yaralanmasın engellenenlerin imdadına yetiş,

-Her gün tutuklanma tehdidi altında hak araması doğruları söylemesi yasaklananların sıkıntılarını gider,

-Ülkede yaşam hakkı elinden alınan, yurt dışına çıkışına izin verilmeyen, sosyal statüsü yok edilenlere çıkış yolu göster,

-Büyük bir özveri gösterip insanlığın geleceği için hizmet etmiş insanların yaptıklarının yıkılmasına izin verme,

-Suç şebekelerinin kendi aralarında kurdukları kirli ittifakları ortaya çıkar, kurdukları tüm hile ve tuzakları boz

-Ülkeyi mafya şebekelerinin esaretine teslim edip halk üzerinde korku iklimi oluşturan her türlü suçu işleyebileceklerine inananların cesaretlerini kır, topluma yanlışa tepki gösterme cesareti ver

-Aşamalı planlarla devletin tüm imkân ve kaynaklarını üzerine geçirmeye çalışanlara fırsat verme diyerek kalbimizden sesini konuşturarak dua etmeli, onların derdini içimizde hissederek tüm insan haklarının yeniden kazanılması için gerekli gayreti gösterirken dualarımızla yüce yaratıcıdan yardım istemeliyiz.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ