"AKP'nin muhalifleri yok etme planına alet olmayın"

Devlet örgütünü bir suç örgütü gibi çalıştırıyor, vatandaşına tuzak kuruyor, ölümlü senaryolar planlıyor, adam kaçırıyor...
İsmail S. Gülümser / Aktifhaber 

İktidar partisi eski komünizmden kalma yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Ülke yönetimini bir daha terk etmemek üzere ele geçirmek için muhalif bildiği tüm dayanışma grupları hakkında planlar yapıyor. Sarayda ve MİT'te kurduğu bir şekilde partiye bağımlı hale getirilmiş elemanları eski Sovyet bloğu ülkelerindeki polit büro elemanları gibi kullanıyor.  

Her grubu ele geçirirken devlet memurlarına adeta mafya örgütü elemanları gibi çok sayıda hukuk dışı işini yaptırıyor ve suça bulaştırarak kendine bağımlı hale getiriyor. Devlet örgütünü bir suç örgütü gibi çalıştırıyor, vatandaşına tuzak kuruyor, ölümlü senaryolar planlıyor, adam kaçırıyor... 


İstediğini ele geçirmek için, eski köhnemiş sistemlerin ne kadar gayrı insanı gayrı ahlaki yöntemi varsa hepsini taklit ediyor. Dayanışma gruplarının birliktelikleri bozmak için psikolojik savaş taktikleriyle aralarına fitne tohumları ekiyor, kin ve düşmanlık duyguları aşılıyor. Birbirini gayet iyi tanıyan insanlar çok basit sebeplerle birbirine yabancılaşıyor, aralarındaki dostluk köprüleri yıkılıyor, düşman gibi davranmaya başlıyor. Hayatında suça bulamamış insanlar hakkında dedikodu üretiyor, bilgi kirliliğinden herkes etkileniyor.

Grupların içinde geçmişte yaşanmış ne kadar tartışma varsa hepsi AKP nin grupları yok etme planlarının yapıldığı kirli bürolarda en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Sonra elde edilen verilerden hareketle her gruba özgü yok etme projesi geliştiriliyor.  

AKP POLİT BÜROSUNUN SİYASİ PARTİLERİ YOK ETME PLANI 

İktidar partisi devleti tek başına ele geçirmede önünde engel olarak gördüğü siyasi partileri aşamalı eritme planlarıyla saf dışı etti, mensuplarını başsız bırakıp alternatifleri yok ederek kendine mecbur etme gibi insan iradesini ipotek altına alan insanlıkla bağdaşmayacak ahlak dışı yollar kulandı ve kullanmaya devam ediyor.

1998 den sonra kapatılma sürecinde Refah partisinin dağınıklığını değerlendirerek kendi başkanları Erbakan ve dava arkadaşlarını en sıkıntılı günlerinde terk edip parti içinde yarışa girmeden onların hazır oylarını gasp etmeyle işe başladılar.  

Refah oylarıyla kazandıkları İstanbul belediyesinden başkanlarından habersiz çaldıkları paralarla parti kurdular. İrtica yaygaralarının yapıldığı süreçte konjonktürü dava arkadaşları aleyhine değerlendirdiler, onları radikallikle suçlayıp marjinalleştirerek onların yıllarca emek vererek kazandıkları %20 civarı oyu hiç emek sarf etmeden hırsızlık yalan iftira dâhil her türlü yöntemi kullanarak gasp ettiler. Kendi partilerinin geçmişteki mirasını reddederek temiz olduklarını iddia ederken, onların oy potansiyeli üzerinde hak iddia etmeyi de ihmal etmediler.   

2002’de girdikleri ilk seçimde, devletten çaldıkları paralarla diğerlerinin güç yetiremeyeceği reklam kampanyaları yaptılar. Demokrasi dışı müdahalelerle ülke yönetimindeki partilerin tek başına karar alamadığı, ekonominin çöktüğü bu dönemde çirkin bir planla konjoktürü sağ partiler aleyhine değerlendirdiler. Tüm sağ partileri yaşanan tüm sorunların sebebi olmakla suçlayıp, ülke problemlerini çözmekte beceriksizlikle itham etti ve kirli gösterdiler. Özal’dan sonra unuttuğumuz ahlak dışı bir karalama kampanyasıyla 4 sağ partiyi eritip seçim baraj altında kalmasına yol açtılar.  

Yaklaşık %25-30 arası ANAP-DYP-MHP-SP ye verilen oylar boşa gitti, onların meclis koltuklarını da hakları olmadan gasp ettiler. Hırsızlık yalan iftira dâhil her türlü mafya yöntemini kullandıkları halde kendilerinin temiz olduklarını, yeni kurulmuş bir partilerin devamı olmadıklarını iddia edip sağ partilerin kötü gösterip mirasını reddettiler, ama sağ partileri oy potansiyeli üzerinde hak iddia etmeyi de ihmal etmediler.  

İktidarı hilelerle gasp ettikten sonra tüm siyasi partiler üzerinde eritme yok etme projeleri ürettiler. 
DYP-ANAP-HAS partiyi parti başkanlarını bakanlık vaadiyle kandırıp partilerini yok ettiler.
BBP parti başkanlarını tartışmalı helikopter kazası ile telefonda konuşa konuşa ölmesini izlemekle yetindiler.
HDP li yüzlerce vatandaşın öldüğü patlamalarda can pazarını seyretti, ölümlü olaylarla onları etkisizleştirdiler.
CHP ve MHP yi itibarsızlaştırmak için yöneticilerinin şantaj kasetlerini yayınlatmaktan çekinmediler.

Darbeden sonra MHP ve BBP yi yanlarına alarak, HDP yi parti başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanlarını tutuklayarak etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. 

Şu günlerde seçimlerde en güçlü muhalefeti yapan iki partiyi eritmeye dönük bir planı devreye soktular;
CHP’de, parti içi kavgaları kızıştırarak tahrik edip partililer arasına fitne tohumları ekiyor, aralarındaki dayanışmayı yok ediyorlar. 
Daha yeni kurulmuş İYİ partide henüz sistem oturmadan aralarında kavga başlattılar ve kurultay kararı aldırıyorlar.  

TÜM DAYANIŞMA GRUPLARI İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİYORLAR

Bir grubun önderi kaçırıldı ve domuz bağı ile öldürülmüş olarak bir başka yerde bulundu.
Süleyman Efendi talebelerini önce kendi içinde ikiye böldü bir grubu partiye bağladılar. Şu günlerde muhalif gördükleri grup için operasyon yapılacağı haberleri yayıyorlar. Kokutabilirlerse grubu etkisiz hale getirecekler, yapamazlarsa devlet gücünü kullanıp bir bahane ile operasyon yapmayı planlıyorlar.

Menzil grubunu ikiye böldüler, bir grubu kendilerine bağladılar diğer grubu tamamen etkisiz hale getirmenin yollarını buluyorlar.

Çarşamba cemaatini önce Cübbeli Ahmet hocayı tutuklayıp susturdular, şimdilik kendilerin destek veren bu grubun ve İskender paşa cemaatinin faaliyetlerine göz yumuyorlar ama fırsat kolluyorlar.

Furkan vakfı başkanını tutukladı derneklerine baskınlar düzenledi ve kapattılar.

Bu günlerde Adnan hoca grubunu hedef aldılar, tüm şirketlerine el koydu, tüm yöneticilerini tutukladılar.

2010 dan bu yana aşamalı olarak cemaatin faaliyetlerini engellemek için çalışma yapıyorlar. Önce cemaati bölmek için plan yaptılar başarılı olmayınca 2014 de kanunla eğitim kurumlarını kapatmaya kalktılar, darbeden sonra tüm cemaat kurumlarıyla birlikte onları destekleyenlerin kişisel mallarına el koydular. 

Risale-i nur cemaatleri üzerinde çalışıyorlar, ele geçirdikleri basın organlarında karalama kampanyaları yapıyor, bazı gruplarda iç kavgaları körükleyecek tartışmaları yayıyorlar, operasyon yapmak için malzeme topluyorlar.

Seçim sonrası AKP nin tüm muhalif parti ve gruplar hakkında yeni planı grup içi kavgaları körükleyerek dayanışmaları ortadan kaldırmak, güven duygusunu yok edip ayrıştırmak üzerine kurulduğu anlaşılıyor.

Buradan AKP nin oyununu bozmak isteyen tüm gruplara seslenmemiz lazım, iradenizle ortaya koyduğunuzu sandığınız grup içi tartışmaların hiç biri gerçekten sizin kendi düşünceniz değil. Yurt içinde ürettiği kirli bilgilerle herkesi yanlışa inandırmış AKP polit bürosu şu anda karalama kirletme faaliyetlerini tüm dünyaya taşıyor grupları kendi içinde birbiriyle kavgalı hale getirmeye yurt dışından yurt içine yapılan destekleri kesmeye çalışıyor.

NELER YAPIYORLAR?

Gruplar hakkında istihbarı bilgi topluyor, tartışmalı konuları belirliyorlar. Her grubu bir konuda suçlayıp baskınlar düzenliyor, tartışmalı konular üzerinden sorgulayıp suç unsurları oluşturuyorlar. Grup içinde kişilerin birbirleri hakkındaki suçlamalarını basına veriyor, grup içinde tartışma zemini hazırlıyorlar. Tartışma konularını grupların arasında kullanabilecekleri elemanlar vasıtasıyla dolaşıma sokuyor ve grup içi çatışmalar başlatıyorlar. 

Bilerek ya da bilmeden bazı insanlar kirli oyuna alet oluyor

Öne çıkma isteği olanları yüreklendirip harekete geçmesini sağlıyorlar, 
Sen daha başarılısın, sen yönetime daha layıksın başınıza ne geldi ise yöneticilerinizin beceriksizliği yüzünden geldi dedirtiyor, grupların temsilcileri hakkında şüphe ve tereddütler hâsıl etmek istiyorlar. 

Problemleri önceden tespit edebilen öngörü sahiplerini tahrik ediyorlar.
Problemleriniz çözülemeyecek problemler değil, siz ya da falan arkadaşınız olsaydı bu problemler yaşanmayacaktı, aşmak için en iyi çözüm mevcut yapıyı yıkmaktan geçiyor diyerek grupların kendi içindeki kurulu düzeni yıkmaya sağlıklı bilgi akışını yok etmeye çalışıyorlar.

Aralarında tartışma ya da rekabet hissi olanları birbiriyle karşı karşıya getiriyorlar. 
Zaten hiç haz etmiyordunuz, onun hatalı olduğu konusunda haklı çıkmayı umuyordunuz size malzeme veriyorlar, nefsiniz ya da dedikoduya yatkın bir arkadaşınız anlattıklarından etkilenerek ve muhatabınızı karalamaya, başlayıp, dayanışmayı kırma aracı haline gelmenizi istiyorlar.

Problemli her fırsatta isyan bayrağı açmaya müsait olanların heyecanını değerlendiriyorlar
Başınızdakiler başaramadı, problemleri çözmek için hiçbir gayretleri de yok sen daha gayretlisin bazı problemleri çözebilirsin, yaşanan yanlışlıkları çevrene anlatmalı yöneticilerin gayretsizliği karşısında çevrende gerekli reaksiyonu uyarmalısın. Dedirterek grup içinde heyecanıyla etkili olacakları grupları ayrıştırmada harekete geçirmek istiyorlar. 

Her şeyi tenkit etmeye müsait insanları hata, kusur aramaya her şeyi didiklemeye sevk ediyorlar.
Bak gördün mü ne olduysa falanın hatası yüzünden oldu sen hiç hata yapmadın, onların hataları olmasaydı başınıza bunlar gelmezdi. Grup politikalarına yön verenlerin en küçük hata ve kusurlarını bulup bu tiplerle kusurları büyütüp baş edilmez hale getirerek grup içinde sağlıklı ilişkilere zarar vermeyi düşünüyorlar.

Meraklı meşguliyeti olmayan boş insanları, dedikoduyla kirli bilgileri yaymaya yöneltiyorlar  
Grupların yöneticileri hakkında gerçeklerin arasına sıkıştırılmış kirli bilgileri, haber yaymaya meraklı insanlar aracılığıyla dolaşıma sokuyorlar. Başkasıyla bir şeyler konuşmaya istekli boş insanların kirli bilgileri grup içinde dolaştırmasını sağlayıp grubun birbirine olan güvenini yıkmayı deniyorlar.   

Birikimi olanları, değiştirerek yaydıkları bilgiler etrafında düşünce üretmeye sevk ediyorlar.
Ürettikleri kirli bilgilerle grup içinde birikimine güvenenleri, gruba yön verenleri bilgisizlikle yetersizlikle suçlamada kullanmayı hedefliyorlar. Yöneticilerin verdikleri kararlar bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor dedirterek yapılar içindeki görev ve sorumluk dağılımını bozmaya çalışıyorlar.

Bugüne kadar grupları mali imkânlarıyla destekleyen varlıklı insanlarda şüphe oluşturuyorlar.
Ürettikleri kirli bilgilerle imkânı olanların desteklediği grubun amaçlarını tartışılır hale getiriyor, bu güne kadar boşuna desteklemişim, bunlar desteğe layık değilmiş dedirtmek istiyorlar. Yıllardır birlikte çalıştıkları çok iyi tanıdıkları ve güvendikleri insanlar hakkında gerçeklerin arasına serpiştirilmiş yalanları ekleyerek hiç duymadıkları haberlerle, tereddüt oluşturmayı hedefliyorlar.  

İnsanları ümitsizliğe düşürüp gelecek beklentilerini harekete geçiriyorlar.
Eski dayanışmalar azaldı, bu adamlarla mücadele etmek zor, grup dağılıyor, sende her an boşlukta kalabilirsin bir an evvel ayrıl kendi başının çaresine bak dedirtip grupların dayanışmasını yıkmak istiyorlar.     

Gruplar içinde bu vb benzeri birçok insanı en masum duygularını ya da zayıf yönlerini kullanıp grup içindeki insanların birbirine olan güvenini yok etmeye aralarındaki dayanışmayı bozup dağıtmaya, kendi içlerindeki yardımlaşmaları kesmeye çalışıyorlar.

Bir grubu bitirmek üzere harekete geçtiklerinde; yaptıkları insanlık dışı uygulamaları makul göstermek için aralarında düşünce farkları olan diğer grupları kullanıyorlar. 
Bir grubun yaptığı faaliyetlerin zararlı olduğuna toplumu inandırmak için o grubun faaliyetlerinden rahatsız olan diğer grupları ya bizzat kullanıyor, ya desteğini alıyor ya da sessizce beklemesini sağlıyorlar. Gruplar arasında görüş farkları yüzünden geçmişte yaşanmış tartışmaları alevlendiriyorlar, grubun bitirilmesi halinde meydanın kendilerine kalacağına inandırıyorlar.
   
KİM NE KAZANIYOR?

AKP istediği dayanışma grubunun içine nifak tohumları ekiyor, birlikteliğini bozup hedefine ulaşmaya çalışıyor, bu kirli oyuna alet olanlar, bilerek veya bilmeden partinin amaçlarına hizmet ediyor.

Dayanışma içinde olması gerekenler değişik mazeretlerle ortaya atılmış bilgi kirliliği ile desteklenmiş her türlü malzemeyi kullanarak yapılan karalama kampanyalarından etkilenirse idealleri konusunda tereddüde düşer.

Kendilerini bu duruma getiren art niyetli şebekeleri suçlayacağı yerde geçmişe dönük basit hatalar yüzünden birbirini suçlamaya başlarsa AKP hedeflerine hizmet eder hale gelir.

Yıllarca birlikte çalışmış iyi kötü günde birçok konuda kader birliği yapmış, birbirine karşı saygı ve sevgi duyan insanlar aralarındaki saygı ve sevgi anlayışı kaybolursa birlikte çalışma anlayışı ortadan kalkar. 

Üretilen dedikodu ve karalama kampanyalarından en son etkilenmesi gerekenler, hayatının büyük bölümünü harcadığı idealleri hakkında tereddüde düşerse, yıllarca emek verdiği tüm hayallerinin yıkıldığına inanmaya başlar. 

Grupların kendi içinde büyük gayretlerle kurulmuş dayanışmalar psikolojik savaş taktikleri ile yıkılırsa, birbirine olan güven ve başarma inancı kaybolur, ümitsizlik başlar.  

Dışta olumlu projeler için harcanması gereken zaman ve enerjiler iç çekişmeler ve tartışmalar için harcanırsa faydalı hizmet üretme fırsatı yok olur. 

Ama ben haklıyım diye başlayan sözlerle gıybet ve dedikodunun toplumları bitiren bir şey olduğu, hatta dinimize göre büyük günah olduğu, unutulursa, grup içinde sevgi kaybolur.

İnsanlık için çalışma gayreti azalır, bencillikler başlarsa, geçmişte yapılan tüm fedakârlıkların boşuna olduğu düşüncesi hâkim olmaya başlar.

Uyan arkadaş-kardeş bunların hepsi bir senaryo sen de senaryoyla avlanmak istenen bir avsın Türkiye’de birçok insanı farklı senaryolarla kandırdıklarını gördüğün halde, senaryo için üretilen malzemelere gerçekmiş gibi bağlanıp duruşunu değiştirmezsin.

Adamlar her grubun elindeki tüm imkânları hukuksuz bir şekilde gasp ettikten sonra grubu kendi içinizde birbiriyle boğuşturup dağıtarak ileride hak arayacak kimse olmasın istiyorlar, oyunlarına alet olursanız her şeyini kaybettiğiniz halde dağınıklıkla hak arama cesareti de yitirilir. 

PARTİLER VE DAYANIŞMA GRUPLARI NE YAPMALI?

Dayanışma içinde olan insanlar, dıştan gelen saldırılar karşısında tüm emek ve mesailerini onunla mücadele için kullanırlar. Bu bilindiği için AKP yönetimi dıştan saldırı ile mukavemeti kıramadığı kesimlerde içten yıkma faaliyetine yöneliyor.

İçte yaşadığınız, tartışmalar, düşünce farklarının aslında hiçbir kıymeti harbiyesi yok siz yıllarca birlikte inandığınız değerler için ortak emek sarf etmiş insanlarsınız. Üretilen senaryolar ne kadar haklı gerekçelere dayandırılırsa dayandırılsın o bir senaryodur ve gerçek karşısında bir değeri yoktur.

Ülkede tüm muhalif gruplar saldırı altındadır, her gruba saldırı o grubun özellikleri dikkatle incelenerek üretilen senaryolara göre planlanmaktadır. Bu günlerde sizin hissenize düşen de aslında AKP nin grupları yok etme planın bir parçasıdır. Bu bilinirse gerçek süsü verilmiş sahte olaylar için en çok sevdiğiniz insanları kırmamaya özen gösterirsiniz.

Kendinize şu soruyu sormalısınız? Neyi paylaşamıyoruz? Adamlar ülkeyi ele geçirmek için yapılan her faaliyeti yok etmeye çalışırken onların ürettiği gerçek süsü verilmiş kirli bilgiler ve iftiralarla dolu yemlere takılamayız.

Mafya yöntemleri kullanarak tüm muhaliflerini yok etmiş bir iktidarın yalanlarına asla inanamayız. Yapmamız gereken vazifelerde elimizi gevşetemeyiz, yıllarca birlikte koşturduğunuz arkadaşlarınızdan sizi koparmaya çalışan insanların oyununa gelemeyiz.

Ümitsizlik dinde yasaklanmışken güç gösterisi ile her toplum grubunda ümitsizlik duygusu pompalayan birilerinin oyununa gelip yaşanan ilk problemde en samimi arkadaşlarımızı terk edemeyiz.

Aynı değerlere inanan insanların yıllarca birlikte paylaştıkları şeyler vefayı gerektiriyor. Karalama kampanyalarından etkilenip birbirimize karşı vefasızlık gösteremeyiz. İç dünyamızda inandığınız değerler için kendinize verdiğiniz sözleri hatırlayın. Tutarlı olmak için senaryolardan etkilenmeden yolunuza devam etmenin şart olduğunu unutmayın.

Kendileri tüm yetkileri tek merkezde toplarken diğer toplum kesimlerinin her kafadan bir ses çıktığı kimsenin kimseyi dinlemediği, gruplara dönüştürmek istiyorlar. Grupların önderleriyle ilgili şüphe ve tereddüt oluşturacak çok sayıda bilgi üretildiğinin farkında olmalıyız. Bütün bu oyunları bozmanın yolu grupları temsil eden önderlerle güvenmek ve ortak çalışmaları hızlandırmadan geçiyor.

Aranızda geçmişte yaşanmış tartışmaları konuşmanın zamanı değil, geçmişte yaşanmış küçük hatalar yüzünden en samimi arkadaşlarınızı kırmak bindiğimiz dalı kesmek olur.  

Birlikteliğin gücünü keşfetmiş bununla birçok faydalı iş üretmişken birlikteliğinizi bozacak şeylere önem veremeyiz. Köşede bucakta kişilerin olmadığı yerde grup içinde görevi olan insanlar hakkında konuşmanın, doğru olmadığının, toplumdaki tüm dayanışmaları kırdığı için büyük günah sayıldığının farkında olmalıyız. Çevremizi böyle büyük bir günahı işlemekten alıkoymalıyız. Önemli olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa bunu sağda solda konuşma yerine o işin sorumlularıyla paylaşmalı çözümün parçası olmalıyız.

Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ