Yargıtay, Mustafa Ünal ve Ahmet Turan Alkan’ın cezalarını onadı

Yargıtay, kapatılan Zaman gazetesi yazarları Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ve İbrahim Karayeğen’e verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, kapatılan Zaman gazetesinin 11 yazar ve çalışanı hakkında ‘darbeye teşebbüs’ iddiasıyla açılan davada verilen kararların temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesinin Zaman gazetesi yazarı Ahmet Turan Alkan,  gece editörü İbrahim Karayeğen ve Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’a verilen hapis cezalarını onadı. Zaman’ın sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir’in beraat kararı ise bozuldu. Mahkeme; Ahmet Turan Alkan’ı 8 yıl 9 ay, İbrahim Karayeğen’i 9 yıl, Mustafa Ünal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.


Gazeteci Mustafa Ünal, 27 Temmuz 2016’dan beri İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Alkan ve Karayeğen ise, 6 Temmuz 2018’de tahliye edilmişti.

4 yıl 2 aylık tutukluluğu sonrası tahliye edilen Mümtazer Türköne hakkındaki kararın detayları da açıklandı.

Türköne’nin, suç vasfı değiştiği için tahliyesine karar verildiği vurgulandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davanın titizlikle yeniden incelenmesi gerektiği açıklamasının ardından Türköne tahliye edilmişti.

AYM VE AİHM KARARLARI GÖZARDI EDİLEMEZ

T24’ün haberine göre Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, Şahin Alpay’la ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymayan İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesini eleştirdi.

Kararda, “Anayasada öngörülen güvenceler dikkate alınarak bireysel başvuru kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir inceleme ‘yerindelik denetimi’ olarak nitelendirilemez. Aksinin kabulü durumunda Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları karara bağlama yetki ve görevinin işlevsiz hale geleceği, bunun da bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak öngörülmüş olması amacıyla bağdaşmayacağı açıktır. Yargılamanın devamı sırasında ihlal neticesini doğuracak tespitlerin yargılama mercilerince göz ardı edilmesi düşünülemez” denildi.

MUSTAFA ÜNAL’IN TEMSİLCİ OLMASI SUÇ DELİLİ SAYILDI

Kararda, yazarlar Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Dağı, Nuriye Ural’ın örgüt üyeliği suçundan verilen beraat kararları, yerinde görülerek onandı.

Kararda, Mustafa Ünal’ın Zaman’ın Ankara temsilcisi olarak görev yapması ‘örgüt üyeliği suçunun delili’ olarak sayıldı.

Kararda ayrıca yazarlar Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne ve Şahin Alpay’ın gazetede yayınlanan yazıları suç delili olarak gösterildi.

Kararda Ali Bulaç ve Mümtaz’er Türköne’ye örgüt üyeliği suçundan verilen ceza konusunda ise “yanılgıya düşüldüğü” belirtilerek bozma kararı verildi.

Kararda, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılan Şahin Alpay ile ilgili lehinde verilen Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına dikkat çekildi.

Alpay’ın eylemlerinin örgüte üye olmaksızın yardım suçunu oluşturacağı gözetilmeden AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarındaki tespit ve değerlendirme ve çekinceler tartışılarak bertaraf edilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile örgüt üyeliğinden hüküm kurulmasının da hatalı olduğu belirtildi.

Yargıtay’ın hakkında bozma kararı verdiği Türköne, Bulaç, Alpay ile gazeteci Mehmet Özdemir yeniden yargılanacak.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ